Регуляторні системи організму людини

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

УРОК 9. Регуляторні системи організму людини

Освітня мета: дати поняття про принцип дії нервової, ендокринної та імунної регуляції функцій організму; показати зв’язок організму з зовнішнім середовищем в узгодженні роботи органів і забезпеченні єдності процесів життєдіяльності.

Основні поняття і терміни: нервова регуляція, гуморальна регуляція, гі­поталамус, нервова система, залози внутрішньої секреції, імунітет, імунна регуляція.

Обладнання: таблиці “Нервова

система і схема рефлекторної дуги”, “За­лози внутрішньої секреції”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань.

Порушення проблемних питань.

1. Яким чином в організмі людини клітини, тканини, органи і системи органів працюють як єдине ціле?

2. Як здійснюється реакція – відповідь організму на дію подразника?

3. Чим відрізняються рефлекси людини від рефлексів тварин?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Способи регуляції функцій організму людини. (Розповідь з елемен­тами бесіди, складанням схеми).

Регуляторні системи організму людини

2. Гуморальна

регуляція функцій, принцип її дії. Фактори гуморальної регуляції. (Розповідь, записи в учнівських зошитах).

Фактори гуморальної регуляції:

А) температура;

Б) pH середовища;

В) білки;

Г) гормони;

Д) метаболіти.

3. Залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції, їх функції. (Пояснення вчителя, складання схеми).

Регуляторні системи організму людини

4. Принцип дії нервової регуляції функцій організму. Роль рефлексу в підтриманні життєдіяльності організму. (Бесіда на основі опорних знань учнів, складання схеми рефлекторної дуги).

Регуляторні системи організму людини

1 – рецептори сухожилля;

2 – доцентрові нервові волокна;

3 – спинний мозок;

4 – відцентрові волокна;

5 – литко-ніжний м’яз

Схема дуги Ахіллового рефлексу

5. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції функцій. (Пояснення за схемою).

Регуляторні системи організму людини

1 – нервова система;

2 – залоза внутрішньої секреції;

3 – клітини органів;

4 – кровоносна система.

Схема взаємозв’язку нервової і гуморальної регуляції

Стрілками показано, що нервова система впливає на клітини (5) і на залози внутрішньої секреції (6) безпо­середньо. Залози внутрішньої секреції через кровоносну систему (7) впливають на нервову систему (8) і на клі­тини (9), крім того, хімічні речовини багатьох клітин також впливають на нервову систему (10).

6. Механізм дії імунної системи. Імунні реакції організму. Алергія. (Розповідь з елементами бесіди).

III. Закріплення знань учнів. Самостійна робота учнів із підручником.

1. Користуючись підручником, складіть порівняльну характеристику гуморальної та нервової регуляції. Оформіть у вигляді таблиці.

Гуморальна регуляція

Нервова регуляція

2. Вкажіть, які функції виконує нервова система в організмі людини:

А) здійснює регуляцію роботи органів та систем органів та узгоджує їх діяльність;

Б) здійснює транспорт речовин;

В) забезпечує зв’язок організму з навколишнім середовищем;

Г) є фізіологічною основою процесів мислення, навчання, свідомості;

Д) керує активністю гуморальної ланки регуляції.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити пропоновану тему із підручника. Підготувати повідомлення про шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків на організм людини.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Словотвірний розбір.
Ви зараз читаєте: Регуляторні системи організму людини