Реінжиніринг

Реінжиніринг – 1) якісне оздоровлення підприємств, фірм, компаній шляхом істотного поліпшення інжинірингу (див. Інжиніринг); 2) радикальне переосмислення і докорінна перебудова та оновлення господарських процесів з метою досягнення швидких істотних зрушень у господарській діяльності підприємств, фірм і компаній, що передбачає відмову від застарілих способів організації й управління ними. Основними принципами P. є: орієнтація на процес; творче використання новітніх, передусім інформаційних, технологій на основі автоматизації виробництва;

відмова від застарілих правил, систем і структур. Для забезпечення Р. необхідно: чітко обгрунтувати стратегічну мету і завдання підприємств, фірм, компаній; створити досконаліші моделі існуючих видів їх діяльності та здійснити на їх основі перепроектування господарських процесів; визначити нові функції учасників Р. (лідера проекту, керівників процесів, спостережну раду, спеціаліста, що відповідає за вдосконалення методик і методів підтримки Р. та ін); використовувати якісно нові види техніки та технологій, програмного забезпечення та відповідну інформаційну базу; локально використовувати створену модель підприємства, фірми і в разі отримання позитивних результатів широко запроваджувати таку модель (перепроектованих процесів).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Способи розмноження тварин.
Ви зараз читаєте: Реінжиніринг