Релігієзнавство

Неохристиянство

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ Нові релігійні рухи є невід’ємним елементом сучасного соціального розвитку людства. Під його впливом відбувається й зміна релігійної картини світу. Криза історично сформованих форм релігійної свідомості,

Релігійні організації* в Україні (станом на 1 січня 2004 року) – Додатки

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА Додаток 2 Релігійні організації* в Україні (станом на 1 січня 2004 року) Назва церкви Громад** Монастирів, Місій Навчальних закладів *** Священно Служителів Неділь Них Шкіл Культових Споруд Періодичних видань 1 2 3

Іслам

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 6 . СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 6.3. Іслам Іслам (від араб. – покірність, віддання себе Богу) – наймолодша світова релігія. Виникла у VII ст. в Аравії і багато в чому визначила ідейне й

Буддизм

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 6 . СВІТОВІ РЕЛІГІЇ Еволюція соціального прогресу людства сприяла занепаду рабовласницького ладу. Збагачувався духовний світ людини. Переосмислювались соціальні цінності трудової діяльності, погляди на мету і сенс життя, добро і зло, започаткувалось

Саєнтологічні (наукологічні) рухи

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ 7.6. Саєнтологічні (наукологічні) рухи Це одна з форм нетрадиційної релігійності. Сайєнтологічні вчення прагнуть поєднати в собі науку і релігію, адекватно віддзеркалити проблеми сучасного індустріального суспільства.

Релігійні організації в областях України, Києві та Криму (станом на 1 січня 2004 року) – Додатки

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА Додаток 3 Релігійні організації в областях України, Києві та Криму (станом на 1 січня 2004 року) Православні* Греко- Католицькі Протес Тантські Римо- Католицькі Інші 1 2 3 4 5 6 М. Київ

Правові акти про свободу совісті, релігії і переконань

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА Додаток 1 Правові акти про свободу совісті, релігії і переконань МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ І ПЕРЕКОНАНЬ Загальна декларація прав людини Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї

ВІЛЬНОДУМСТВО ТА АТЕЇЗМ В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 9. ВІЛЬНОДУМСТВО ТА АТЕЇЗМ В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА Неодмінним елементом духовного життя будь-якого суспільства на всіх етапах його історичного розвитку є вільнодумство як адекватне, науково обгрунтоване сприйняття реального світу, яке заперечує
Page 1 of 3123