РЕЛІКТ


Екологія – охорона природи

РЕЛІКТ – вид рослини або тварини, що входять до складу рослинного покриву і тваринного світу певної країни чи зони як пережиток флор і фаун минулих епох. Часто Р. займають невеликі території, перебувають у деякій невідповідності з сучасними умовами існування. Р. є палеоендеміками. Відомі Р. і з ширшими, часто розірваними ареалами (тюльпанове дерево і багато ін. дерев). Р. розрізняють за геол. віком флор і фаун, від яких вони збереглись: третинні (гінкго, секвойя, метасеквойя, види жужелиць тощо), льодовикові (карликова береза), за місцем походження (середземноморські, туранські та ін.), за екол. умовами (гігрофільні, мезофільні тощо), за часом попереднього панування або поширення (мезозойські, крейдяні, неогенові та ін.). Для Р. характерна ізольованість у філоген. системі. Р., які мало змінились за відносно незмінних умов середовища, умовно наз. консервативними, а Р., які більше змінились у процесі пристосування до змін середовища, – адаптивними.

Типи текстів.
Ви зараз читаєте: РЕЛІКТ