Релятивістська динаміка


Формули й таблиці

ФІЗИКА

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Відносність відстаней

Релятивістська динаміка

L – довжина предмета, що рухається, ;

L0 – довжина нерухомого предмета, ;

υ – швидкість руху предмета в даній інерційній системі відліку (ІСВ), ;

С – швидкість світла у вакуумі, с = 2,998 · 108 м/c.

Відносність проміжків часу

Релятивістська динаміка

τ0 – інтервал часу між двома подіями в тій системі відліку часу, де відбулися дві події, ;

τ – інтервал часу в тій системі відліку, що рухається

зі швидкістю відносно нерухомої системи відліку, .

Релятивістський закон додавання швидкостей

Релятивістська динаміка

υ1 – швидкість тіла в першій системі відліку;

υ2 – швидкість того самого тіла в другій системі відліку;

υ – швидкість руху першої системи відліку відносно другої системи відліку.

Релятивістська динаміка

Залежність маси від швидкості

Релятивістська динаміка

M0 – маса нерухомого тіла, ;

M – маса того ж тіла, що рухається зі швидкістю υ, .

Імпульс тіла, що рухається

Релятивістська динаміка

Релятивістська динаміка – імпульс тіла, що

рухається, ;

Релятивістська динаміка – сила, що діє на тіло, .

Закон взаємозв’язку маси й енергії

Релятивістська динаміка

ΔЕ – величина зміни енергії, , 1еВ = 1,6 · 10-19 Дж;

Δm – величина зміни маси, .

Гіпотеза Ейнштейна

Релятивістська динаміка

E0 – енергія спокою, ;

M0 – маса спокою, ;

Е – повна енергія, ;

M – маса, .

Прийменники через дефіс.
Ви зараз читаєте: Релятивістська динаміка