РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1 ЛІТОСФЕРА

§27. РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

– Пригадайте, чим земна кора океанічного типу відрізняється від материкової.

– Де виникають серединно-океанічні хребти?

ЯК ПОБАЧИТИ РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНІВ. Рельєф дна Світового океану схований під товщею води. Розрізнити нерівності на ньому можна за глибинами. Вимірюють їх ехолотом. Цей прилад із судна посилає у воду звукові сиг­нали. Вони досягають дна, відбиваються від нього і повер­таються. Дослідники фіксують час, протягом якого звук пройшов до дна і назад.

Знаючи швидкість поширення звуку у воді (1500 м/с), можна ви значити глибини океану.

На кожній фізичній карті поряд зі шкалою висот розміщу­ють і шкалу глибин. Користуючись нею, можна визначити глибини морів та океанів.

Нині на допомогу прийшли космічній підводні апарати, здатні фотографувати дно океанів. Це дало змогу скласти карти рельєфу дна морів та океанів. З’ясувалось, що він за складністю не поступається рельєфу суходолу (мал. 112). На дні, як і на суходолі, найбільшими формами є підводні рівнини й гори. Крім того, чітко вирізняються частини оке­анічного дна: підводна окраїна материків, перехідна зона,

ложе океану і серединно-океанічні хребти (мал. 113).

ПІДВОДНА ОКРАЇНА МАТЕРИКІВ. Межа між материками та океанами проходить не береговою лінією, а значно далі від неї під водою. Материкова земна кора, що є основою материків, продовжується під водами океанів. Тому ця частина дна й називається підводна окраїна материків.

РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

Вимірювання глибини ехолотом

РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

Мал. 112. Рельєф дна океану

Уздовж узбережжя материків тягнеться материкова об­мілина (шельф). Її ширина різна. Ця ділянка мілководна: до 200 м завглибшки. Шельф є підводною слабонахиленою рівниною, яка вкрита осадовими уламковими породами, принесеними річками із суходолу.

Далі, до глибини 3000 м, тягнеться материковий схил. У ба­гатьох місцях він порізаний глибокими долинами. Нижня частина схилу має вигляд хвилястої нахиленої рівнини.

ПЕРЕХІДНА ЗОНА. У перехідній зоні від материкового схи­лу до ложа океану простягаються глибокі моря. З боку океану їх обрамляють ланцюги островів. Такі острови є вершинами величезних підводних хребтів. Уздовж островів тягнуться глибоководні жолоби. Це довгі й вузькі западини з крутими схилами. Вони мають значні глибини (понад 6000 м). Яскра­вим прикладом такого поєднання (глибоководне море – ланцюг островів – глибоководний жолоб) є Японське море, Японські острови і Японський жолоб.

Перехідні зони можуть бути поясами висо­кої сейсмічності. Там часто трапляються зем­летруси і виверження вулканів. За жолобами починається ложе океану.

ЛОЖЕ ОКЕАНУ. Це центральна, найбільша за площею частина дна океану. Глибини там сягають 4000-6000 м. Земна кора в межах ложа – океанічного типу.

РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

Зображення рельєфу дна океану на карті

Найбільше глибоководних жолобів у Тихому океані.

Найглибший на Землі Маріанський жолоб має глибину 11 022 м. Найдовшим є Алеутський жолоб – понад 4000 км.

РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

Мал. 113. Схема рельєфу дна океану

Рельєф ложа океану – де поєднання гігантських рівнин – улоговин. У їх централь­них частинах шар осадових порід дуже тонкий. Він утворений вулканічним пилом, ске­летами морських організмів. Нагромадження осадових порід відбувається дуже повільно: шар 1 мм формується тисячу років. В улого­винах височіють конуси підводних вулканів. Діючі вулкани вивертають лаву, що розтіка­ється на дні. Згаслі мають плоскі вершини, їх вирівнюють морські течії. Улоговини роз­ділені гірськими хребтами. Наприклад, на дні Північного Льодовитого океану здіймаються хребтиЛомоносова і Менделеева.

СЕРЕДИННО-ОКЕАНІЧНІ ХРЕБТИ. На дні всіх океанів простягаються грандіозні гірські системи – серединно-океанічні хребти (мал. 115). Це валоподібні підняття океаніч­ної кори. Хребти тягнуться неперервною широкою смугою, утворюючи паша завдовжки десятки тисяч кілометрів. Ви­сота хребтів перевищує 3000 м. Так, Серединно-Атлантичний хребет простягається в здовж усього Атлантичного океану.

Серединно-океанічні хребти розсічені уздовж рифтом – глибокою ущелиною з крутими схилами. Її дно перетинають тріщини, з яких виливається лава. На схилах скупчуються вулкани. Вершини вулканічних гір іноді до­сягають поверхні океану й утворюють острови із застиглої лави. Наприклад, вулканічним є острів Ісландія в Атлантичному океані. Це свідчення того, що серединно-океанічні хребти є сейсмічними зонами – зонами землетрусів і вулканізму.

РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

Мал. 114. Гори на дні Тихого океану

РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

Мал 115. Схема серединно-океанічного хребта

РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ

Мал 116. Острів Ісландія утворений вершинами підводних вулканів

Найдовшими горами є океані є Серединно-Атлан­тичний хребет завдовжки понад 18тис. км.

ЗМІНИ РЕЛЬЄФУ ДНА ОКЕАНІВ. Рельєф дна океанів, як і суходолу, формується під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів. Унаслідок дії внутрішніх сил утворюються підводні хребти, глибоководні жолоби, поодинокі вулканічні гори. Найбільші зміни пов’язані із землетрусами і виверженнями вулканів.

Зовнішні процеси зумовлюють знесення і нагромадження осадових порід на дні. Це приводить до вирівнювання підвод­них форм рельєфу. Найбільше осадових порід нагромаджується біля материкового схилу. У центральних частинах океанів, як уже зазначалось, вони накопичуються дуже повільно.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Рельєф океанічного дна, як і суходолу, різноманітний.

– Частинами океанічного дна є підводна окраїна материків, перехідна зона, ложе океану і серединно-океанічні хребти.

– Основними формами рельєфу дна океанів, як і на суходолі, є рівнини і гори.

– Під дією внутрішніх процесів утворюються підводні хребти, вулкани, глибоко­водні жолоби; зовнішні процеси зумовлюють вирівнювання рельєфу дна.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Як можна визначити нерівності океанічного дна?

2. Які розрізняють частини океанічного дна?

3. Назвіть основні форми рельєфу дна океанів.

4. Що спільного між рівнинами суходолу і рівнинами дна океану?

5. Розкажіть про серединно-океанічні хребти. Як вони утворюються?

6. Швидкість звуку у воді становить приблизно 1500 м/с. Визначте глибину дна, якщо звук ехолота досяг дна за 2,5 с.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Охарактеризуйте рельєф дна:

Група 1 – Тихого океану по 20° пн. ш.;

Група 2 – Атлантичного океану по 20° пд. ш.;

Група 3 – Індійського океану по 20° пд. ш.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (Закінчення. Поч. див. с. 85, 102, 107.)

Тема: Позначення на контурній карті серединно-океанічних хребтів.

7. Позначте на контурній карті Серединно-Атлантичний хребет та підпишіть його назву.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Методологічні принципи педагогічної психології.
Ви зараз читаєте: РЕЛЬЄФ ДНА ОКЕАНУ