РЕНТА


Культурологічний словник

РЕНТА (нім. Rente, франц. rente, від лат. reddo – повертаю, сплачую) – дохід з капіталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, не займаючись підприємницькою діяльністю; дохід у формі процента, одержуваного власниками грошового капіталу або держателями цінних паперів із твердим курсом.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.
Ви зараз читаєте: РЕНТА