Ревальвація (ревалюзація)


Ревальвація (ревалюзація) – поновлення, збільшення вартості валюти шляхом підвищення її офіційного курсу щодо грошової одиниці інших країн або щодо міжнародних грошових одиниць. Застосовується як один із методів стабілізації грошової системи країни і поновлення, а то й підвищення купівельної спроможності грошей після інфляції. За механізмом впливу на економіку Р. протилежна девальвації. Р. як метод стабілізації грошової одиниці в минулому використовувалася відносно мало. Це пояснюється тим, що країна, яка таким чином стабілізує грошовий

обіг, ставить себе у невигідне становище у зовнішньоекономічних операціях, туризмі порівняно з іншими. Підвищення курсу валюти даної країни щодо інших зумовлює зростання цін на експортовані товари в іноземній валюті і тим самим знижує конкурентоздатність товарів власного виробництва на міжнародному ринку, Курсові співвідношення міжревальвованою валютою даної країни та іншими валютами створюють умови, за яких невигідно вкладати капітал в економіку даної країни. У той же час стає вигідним вивіз національної валюти, оскільки при цьому за кордоном можна одержати більшу суму заревальвовану грошову одиницю.
Це може негативно вплинути на величину інвестицій в економіку країни. Незважаючи на це, Р. за певних умов може стати ефективним антиінфляційним заходом. Саме як антиінфляційний захід Р. була використана на рубежі 60-70-х pp. XX ст. в колишній ФРН, у Голландії, Швейцарії, Австрії та у ряді інших країн. Вона зумовила скорочення грошової маси у сфері обігу, стабілізацію, навіть зниження цін на внутрішньому ринку і позитивно вплинула на розвиток економіки та матеріальний добробут населення.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Гідростатичний тиск.
Ви зараз читаєте: Ревальвація (ревалюзація)