Резидент

Резидент (лат. residens (residentis) – той, що залишається на місці) – економічний суб’єкт, який постійно перебуває в країні впродовж певного періоду. Вживається також з метою відокремлення зовнішньоекономічних операцій від внутрігосподарських при складанні платіжного балансу та визначенні деяких інших макроекономічних показників. В Україні, згідно з Декретом Кабінету Міністрів від 19.11.1993, резидентами є: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які постійно проживають на території України, в т. ч. ті, що

тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи (філіали, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філіали та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності. Для юридичної особи статус Р. визначають на підставі утворення, реєстрації, місцезнаходження
центру управління та ін. Фізична особа розглядається як Р. певної країни, якщо вона проживає в ній не менше 6 місяців у податковому році або відповідає іншому критерію, визначеному внутрішнім законодавством країни. Для осіб, визнаних Р. певної країни, податкова відповідальність визнається на підставі принципу “необмежена податкова відповідальність”, згідно з яким вони підлягають оподаткуванню з усіх доходів включно із закордонними. Для нерезидентів певної країни існує лише обмежена податкова відповідальність, за якою податки сплачуються лише з доходів, отриманих у цій країні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.