Ринкова вартість

Ринкова вартість – якісно нова (більш розвинена) форма вартості, яка визначається суспільно необхідними витратами праці в межах окремих галузей народного господарства (а отже, законом вартості) та співвідношенням попиту і пропозиції (а отже, відповідним законом) і лежить в основі ринкових цін. Р. в. виникає внаслідок внутрігалузевої конкуренції і перетворення окремих індивідуальних вартостей, що формуються на підприємствах-конкурентах, в єдину ринкову або суспільну вартість. Крім того, Р. в. слід розглядати у відтворювальному аспекті. Це

означає, що вартість товарів, виготовлених у минулому, визначається витратами не минулого періоду, а тими, які є за сучасних більш досконалих умов при виготовленні такого ж виду товарів. Якщо попит і пропозиція на певні товари збігаються, Р. в. збігається з ринковою ціною; якщо попит перевищує пропозицію, ринкова ціна вища від Р. в., і навпаки. За рівності попиту і пропозиції Р. в. ще називають ціною рівноваги. В політекономічному аспекті Р. в. виражає економічні відносини між товаровиробниками однієї галузі щодо формування суспільно необхідних витрат на даний товар у процесі внутрігалузевої конкуренції, а також відносини між капіталістами та найманими працівниками у процесі праці та збільшення вартості на кожному з підприємств товаровиробників.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зміна компонентів природи вздовж 50 паралелі.
Ви зараз читаєте: Ринкова вартість