Ринкові державні цінні папери


Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Ринкові державні цінні папери – казначейські векселі, ноти, облігації, що вільно продаються і купуються на фінансовому ринку, їх емітентом виступає держава.

Урок загальні риси клімату євразії.
Ви зараз читаєте: Ринкові державні цінні папери