Ринок вільний


Ринок вільний – ринок, на якому відбувається торгівля товарами і послугами багатьох незалежних товаровиробників, жоден з яких не виробляє більшу частину продукції й неспроможний внаслідок цього впливати на рівень цін, а ціноутворення здійснюється через механізм вільної конкуренції, взаємодію не регульованого попиту і пропозиції. Частка виготовленої кожним товаровиробником продукції є такою, що навіть об’єднання трьох-п’яти товаровиробників не дає їм змоги зосередити у своїх руках переважну частину товарів і послуг певного виду. Р. в. існував на нижчій стадії розвитку капіталізму (початок XVI – кінець XIX ст.), а також за простого товарного виробництва. Певною мірою Р. в. існує нині у не монополізованому секторі економіки, зокрема, у сфері сільського господарства, роздрібної торгівлі, сфері послуг.

Переказ тексту скарб гетьмана полуботка.
Ви зараз читаєте: Ринок вільний