Ринок євровалют


Ринок євровалют – економічна система, яка функціонує на території країн Спільного Ринку і покликана забезпечити купівлю, продаж, обмін валют окремих країн, формування їх валютних курсів. Р. є. виник у 1979 р., коли було створено європейську валютну систему Особливість Р є. полягає в тому, що на ньому поряд з національними валютами країн ЄЕС діє власна міжнародна кредитно-розрахункова умовна грошова одиниця – ЕКЮ, курс якої визначається через кошик валют країн, що входять до цього союзу. Для забезпечення стійкості та додаткової емісії використовується

резервний золотий запас. Суб’єкти Р. є,- фірми, організації та окремі громадяни країн ЄЕС, зайняті у різних сферах зовнішньоекономічної діяльності; комерційні банківські установи, які забезпечують валютне обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків; державні установи, основне місце серед яких посідають центральні банки. Внаслідок цього валютні курси формуються, як правило, у процесі міжбанківських операцій. Режим валютних курсів діє асинхронно – за принципом так званої “європейської валютної змії”, за яким валютам одних країн (Іспанії, Португалії) встановлений лаг – +6, іншим –
2,25 можливих відхилень валют від фінансового курсу. У забезпеченні функціонування Р. є. поряд з банками велику роль відіграють брокерські контори, фондові біржі. З посиленням інтеграційних процесів у Європі зростає і роль Р. є. На нього виходять все нові й нові країни. Не виключена можливість виходу на цей ринок і України але за наявності стійкої грошової одиниці, стабільної грошової кредитної системи внутрішньої та зовнішньої конвертабельності національної грошової одиниці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Йі.
Ви зараз читаєте: Ринок євровалют