Рішення судуРішення суду – акт правосуддя у цивільній справі, який грунтується на встановлених у судовому засіданні фактах та застосуванні норм матеріального і процесуального права. Р. с. є основним і найважливішим актом правосуддя, спрямованим на захист прав, свобод і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави, на зміцнення законності та правопорядку, запобігання правопорушення і виховання громадян і службових осіб у дусі поваги до законів України, честі й гідності людини. Р. с. має бути законним, обгрунтованим, ухваленим у встановленому

законом порядку, викладеним у письмовій формі, відповідним за змістом і оголошеним публічно. Р. с. законне в тому разі, якщо суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального права і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до певних правовідносин, а за відсутності їх – на підставі закону, що регулює такі відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України. Обгрунтованим визнається Р. е., в якому відображені всі обставини, що мають значення для справи, якщо вони всебічно і повно з’ясовані в судовому засіданні, а висновки
суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. Р. с. має бути гранично повним, ясним, чітким, із вступною, описовою, мотивувальною і резолютивною частинами, а також із передбаченими цими частинами реквізитами, викладеними у встановленій законом послідовності. Відповіді суду на всі правові питання повинні випливати із встановлених фактичних обставин, бути вичерпними, визначеними і безумовними. Р. с. ухвалюється в нарадчій кімнаті з дотриманням таємниці і оголошується прилюдно. Р. с. набирає законної сили після закінчення строку на касаційне оскарження. У разі подання касаційної скарги чи внесення прокурором подання Р. с. якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи вищестоящим судом. Рішення Верховного Суду України набирають законної сили негайно після оголошення. Рішення районних (міських) судів у деяких справах з адміністративно-правових відносин також набирають законної сили негайно після оголошення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Словотвірний розбір.
Ви зараз читаєте: Рішення суду