РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО – ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ


Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО

Жива природа характеризується різними структурно-функціональними рівнями організації – від молекулярного до біосферного. Ознаки життя вивчаються на кожному рівні.

На молекулярному – вивчають будову, властивості і роль біологічно важливих органічних сполук: білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, їхню роль в обміні речовин, збереженні і передачі спадкової інформації.

Клітинний –

передбачає вивчення будови клітини, її органел, перебіг процесів життєдіяльності, що в ній відбуваються.

На тканинному – розглядають характерні ознаки спеціалізації клітин, що утворюють тканини.

На органному – вивчають будову і функціональні особливості органів і систем органів.

Рівень організму – передбачає вивчення процесів життєдіяльності окремо взятого організму (індивідууму).

На популяційно-видовому – вивчають закони взаємодії організмів, що належать до одного виду, екологію та еволюцію виду.

На біоценотичному – вивчають закони міжвидових відносин в угрупованнях, взаємодію організмів і середовищ їх проживання.

Системою вищого рангу організації життя є біосфера. На цьому рівні вивчають закономірності, характерні для всього живого, кругообіг речовин і перетворення енергії на Землі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Лісостеп.
Ви зараз читаєте: РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО – ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ