Рівність соціальнаРівність соціальна – загальнолюдський, гуманістичний ідеал, згідно з яким безкласовий суспільний лад базується на відсутності соціальних відмінностей між різними верствами і групами населення або на наявності таких відмінностей залежно від кількості та якості праці. P. c. є багатоплановою соціологічною категорією, в якій виділяють економічну, соціальну, правову, політичну, національну та інші форми рівності. Економічна рівність охоплює рівність техніко-економічну та соціально-економічну. P. c. у вузькому значенні передбачає відсутність

соціально-класових відмінностей, але наявність таких відмінностей продиктована економічною рівністю. Правова рівність означає рівність усіх членів суспільства перед законом. P. c., передусім економічна, значною мірою втілена в окремих розвинених країнах світу – Швеції, Швейцарії, Норвегії та ін. Так, в Японії різниця в рівні реальних доходів між 20% найбагатших і 20% найбідніших громадян становила на початку 90-х XX ст. менше 3, в країнах ЄС наприкінці 90-х 1:5-6, що значною мірою розкриває процес гуманізації економіки, перетворення людини економічної в людину соціальну. В Україні в 90-х-на початку XXI ст. посилилася поляризація в доходах, внаслідок чого населення країни відкинуто від P. c. на кілька десятиліть назад, що значно послаблює її економічний суверенітет.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Нові художні українські прикметники.
Ви зараз читаєте: Рівність соціальна