Рівноприскорений рух. Прискорення

Розділ ІІ МЕХАНІЧНИЙ РУХ

&19. Рівноприскорений рух. Прискорення

✓ У чому полягає відмінність між рівномірним і нерівномірним рухами?

✓ Яку фізичну величину називають векторною?

1. Швидкість тіла під час різних прямолінійних нерівномірних рухів може змінюватися з плином часу по-різному.

Рух, під час якого швидкість тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється на однакову величину, називається рівноприскореним.

Санчата, які зісковзують з крутої льодяної гірки; камінь, що падає на землю; поїзд, що розпочинає рух

або гальмує перед зупинкою, – усе це приклади рівноприскореного руху.

2. Під час рівноприскореного руху швидкості одних тіл можуть змінюватися дуже швидко, швидкості ж інших тіл змінюються повільно. Так, швидкість поїзда впродовж кількох хвилин може збільшитися на 50-100 м/с, а швидкість ракети при запуску – на 2-5 км/с. Щоб охарактеризувати темп зміни швидкості під час рівноприскореного руху тіла, вводять спеціальну фізичну величину – прискорення.

Прискорення – це фізична величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до інтервалу часу, впродовж якого ця зміна відбулася:

Прискорення = Рівноприскорений рух. Прискорення

class=""/>

Прискорення показує, на скільки змінилася (збільшилась чи зменшилась) швидкість руху тіла за одиницю часу.

Прискорення позначають літерою а. Запишемо формулу для обчислення прискорення:

А = Рівноприскорений рух. Прискорення

Де v0 – початкова швидкість тіла, v – його швидкість у момент часу t.

3. Основною одиницею прискорення є метр за секунду в квадраті (1 м/с2).

За одиницю прискорення прийнято прискорення такого рівноприскореного руху, за якого впродовж 1 с швидкість тіла змінюється на 1 м/с, тобто, 1 м/ с : 1 с = 1 м/с2.

Наприклад, якщо мотоцикліст рухається з постійним прискоренням 5 м/с2, це означає, що його швидкість за 1 с змінюється на 5 м/с.

Прискорення, так само як і швидкість, має напрям, отже, прискорення є векторною фізичною величиною Рівноприскорений рух. Прискорення

Якщо прискорення напрямлено у тому самому напрямі, що й швидкість лижника (рис. 46), то з часом його швидкість руху збільшується. Під час гальмування автомобіля прискорення має напрям, протилежний до напряму швидкості руху, і його швидкість з часом зменшується.

Рівноприскорений рух. Прискорення

Рис. 46

Якщо відомі прискорення і початкова швидкість рівноприскореного руху, можна знайти швидкість тіла у будь-який момент часу. Для цього помножимо на t обидві частини рівняння а = Рівноприскорений рух. Прискорення, отримаємо at = v – v0,

V = v0 + at,

Якщо швидкість збільшується, і

V = v0 – at,

При зменшенні швидкості з часом.

6. Приклад розв’язування задачі.

Автомобіль починає рухатися зі стану спокою з прискоренням 0,4 м/с2. Через який проміжок часу він досягне швидкості 20 м/с?

Рівноприскорений рух. Прискорення

Розв’язування.

A =Рівноприскорений рух. Прискорення.

Оскільки v0 = 0, то t = Рівноприскорений рух. Прискорення;

T = Рівноприскорений рух. Прискорення = 50 с.

Відповідь. t = 50 с.

Запитання для самоперевірки

1. Який рух називається рівноприскореним?

2. Що характеризує прискорення?

3. Назвіть основну одиницю прискорення. Як ви думаєте, чи можуть існувати інші одиниці прискорення?

4. Як ви розумієте вираз: “Прискорення – векторна величина”.

5. Як змінюється швидкість тіла, якщо вектор його прискорення має напрям, протилежний до напряму швидкості? Наведіть приклад.

Завдання 12

1. Запишіть формулу для визначення швидкості тіла, яке рухається рівноприскорено і його рух розпочався зі стану спокою.

2. Велосипедист з’їжджає з гори з прискоренням 0,5 м/с2. Чому дорівнюватиме його швидкість через 30 с, якщо початкова швидкість велосипедиста складала 3 м/с?

3. В одній системі координат (v, t) побудуйте графіки залежності швидкості руху від часу для двох тіл. Перше тіло рухається з прискоренням 2 м/с2 і початковою швидкістю, що дорівнює нулю, а друге – з прискоренням 0,5 м/с2 і початковою швидкістю 3 м/с. Визначте за графіками, через який проміжок часу швидкості цих тіл будуть однаковими.

Робота з комп’ютером

Вивчіть матеріал уроку і виконайте запропонований в електронному додатку тест № 2.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Закон додавання швидкості.
Ви зараз читаєте: Рівноприскорений рух. Прискорення