РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХФізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

1.4.2. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ

Рівноприскореним прямолінійним рухом

Тіла називають такий рух, при якому його швидкість за будь-які однакові інтервали часу змінюється на однакові величини, або рух, який відбувається зі сталим прискоренням вздовж прямої:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Прискорення тіла при рівноприскореному русі характеризує бистроту зміни швидкості.

Прискорення рівноприскореного прямолінійного руху –

це величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Одиниця прискорення – метр у секунду за секунду (1 м/с2):

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

1 м/с2 дорівнює прискоренню такого рівноприскореного руху тіла, при якому за 1 с швидкість тіла змінюється на 1 м/с.

Проекція кінцевої миттєвої швидкості на вісь Ох при рівноприскореному прямолінійному русі:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рівняння миттєвої швидкості в скалярному вигляді:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

У рівнянні ах = а (рис. 12, а), якщо тіло прискорюється; ах = –

а (рис. 12, б), якщо тіло уповільнюється.

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 12

Проекція переміщення при рівноприскореному прямолінійному русі має вигляд:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рівняння миттєвої швидкості в скалярному вигляді:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Графік швидкості рівноприскореного прямолінійного руху: тіло І прискорює свій рух уздовж осі Ох; тіло II – уповільнює, у момент часу £0 воно зупиняється і рухається прискорено в напрямку, протилежному осі Ох (рис. 13, а).

Графік руху при рівноприскореному прямолінійному русі – парабола (рис. 13, б).

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 13

Рівняння руху при рівноприскореному прямолінійному русі:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Графіки руху відповідають графікам швидкості (рис. 13, а).

Тут t0 – момент часу, що відповідає зупинці тіла, – є вершиною параболи II.

Графік прискорення рівноприскореного прямолінійного руху зображений на рис. 14.

Шляхи, які пройшло тіло зі стану спокою (υ0=0) за однакові послідовні проміжки часу, відносяться як ряд послідовних непарних чисел:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Шлях, який пройшло тіло в останню секунду руху зі стану спокою (υ0 = 0):

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Де n – число секунд.

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 14

Вільним падінням називають рух тіла під дією лише сили тяжіння. Вільне падіння є рівноприскореним рухом з прискоренням, яке не залежить від маси.

Біля поверхні Землі прискорення вільного падіння приблизно дорівнює 9,81 м/с2.

Рівняння вільного падіння

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Дзвінкі і глухі приголосні.
Ви зараз читаєте: РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ