РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

1.4.2. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ

Рівноприскореним прямолінійним рухом

Тіла називають такий рух, при якому його швидкість за будь-які однакові інтервали часу змінюється на однакові величини, або рух, який відбувається зі сталим прискоренням вздовж прямої:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Прискорення тіла при рівноприскореному русі характеризує бистроту зміни швидкості.

Прискорення рівноприскореного прямолінійного руху –

це величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Одиниця прискорення – метр у секунду за секунду (1 м/с2):

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

1 м/с2 дорівнює прискоренню такого рівноприскореного руху тіла, при якому за 1 с швидкість тіла змінюється на 1 м/с.

Проекція кінцевої миттєвої швидкості на вісь Ох при рівноприскореному прямолінійному русі:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рівняння миттєвої швидкості в скалярному вигляді:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

У рівнянні ах = а (рис. 12, а), якщо тіло прискорюється; ах = –

а (рис. 12, б), якщо тіло уповільнюється.

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 12

Проекція переміщення при рівноприскореному прямолінійному русі має вигляд:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рівняння миттєвої швидкості в скалярному вигляді:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Графік швидкості рівноприскореного прямолінійного руху: тіло І прискорює свій рух уздовж осі Ох; тіло II – уповільнює, у момент часу £0 воно зупиняється і рухається прискорено в напрямку, протилежному осі Ох (рис. 13, а).

Графік руху при рівноприскореному прямолінійному русі – парабола (рис. 13, б).

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 13

Рівняння руху при рівноприскореному прямолінійному русі:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Графіки руху відповідають графікам швидкості (рис. 13, а).

Тут t0 – момент часу, що відповідає зупинці тіла, – є вершиною параболи II.

Графік прискорення рівноприскореного прямолінійного руху зображений на рис. 14.

Шляхи, які пройшло тіло зі стану спокою (υ0=0) за однакові послідовні проміжки часу, відносяться як ряд послідовних непарних чисел:

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Шлях, який пройшло тіло в останню секунду руху зі стану спокою (υ0 = 0):

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Де n – число секунд.

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Рис. 14

Вільним падінням називають рух тіла під дією лише сили тяжіння. Вільне падіння є рівноприскореним рухом з прискоренням, яке не залежить від маси.

Біля поверхні Землі прискорення вільного падіння приблизно дорівнює 9,81 м/с2.

Рівняння вільного падіння

РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дзвінкі і глухі приголосні.
Ви зараз читаєте: РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ