Рівняння обміну Фішера


Рівняння обміну Фішера – рівняння, яке значною мірою відображає взаємозв’язок грошової маси та номінального ВНП, а також рівновагу між рівнем цін і обсягом проданих товарів. Назване іменем американського економіста І. Фішера. І. Фішер, відкинувши вартісну теорію грошей, використовує рівняння обміну, яке базується не на вартості товарів, а лише на їх цінах: M-V=P-T, де М – маса грошей, V – швидкість їх обігу; Р – середньозважений рівень цін товарних операцій; Т – кількість проданих товарів. Виходячи з цього рівняння, він визначає кількість

грошей, необхідних для забезпечення обігу товарів і послуг як величину, прямо пропорційну номінальному обсягові виробництва (ВНП) та обернено пропорційну швидкості обігу грошової одиниці. Проте Р. о. Ф. не розкриває механізму перетворення вартості товару в його ціну, внаслідок чого вартість грошової одиниці поставлена в залежність від дій уряду, а отже, позбавлена об’єктивної основи. Крім того, показник швидкості обігу грошової маси не можна розраховувати окремо, що не дає змоги використати це рівняння як аналітичне для практичних розрахунків. Адже на співвідношення грошової і товарної маси впливає не лише зміна пропозиції грошей, а й інші чинники.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Правильна чотирикутна піраміда.
Ви зараз читаєте: Рівняння обміну Фішера