Рівняння прямої

Геометрія

Декартові координати на площині

Рівняння прямої

Будь-яка пряма в декартових координатах x, y має рівняння виду:
Рівняння прямої, де a, b, c – деякі числа.
Знаходження координат точки перетину прямих та випадки розміщення прямої відносно системи координат описано в розділі “Алгебра. 8 клас” (“Лінійна функція”).
Рівняння прямої, яка перетинає осі координат в точках Рівняння прямої і Рівняння прямої, де Рівняння прямої, Рівняння прямої, можна

записати у вигляді:
Рівняння прямої.

Кутовий коефіцієнт у рівнянні прямої

Якщо рівняння прямої можна записати у виглядіРівняння прямої, то коефіцієнт k назива­ється Кутовим коефіцієнтом прямої.
1. Дві прямі паралельні тоді й тільки тоді, коли у них збігаються кутові коефіцієнти, а точки перетину з віссю ординат різні.
2. Кутовий коефіцієнт з точністю до знака дорівнює тангенсу гострого кута, утвореного прямою з віссю абсцис (або дорівнює тангенсу кута між прямою й додатним напрямком осі Ox).
3. Прямі, що задані рівняннями Рівняння прямої іРівняння прямої, перпендикулярні тоді й тільки тоді, коли Рівняння прямої.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Устойчивые сочетания слов.
Ви зараз читаєте: Рівняння прямої