Ризик банківський


Ризик банківський – не передбачуваність і загроза втрат, пов’язаних зі специфікою банківських операцій, які здійснюють кредитні установи. Загалом Р. б. класифікують за різними ознаками. Так, залежно від можливості або неможливості кількісної оцінки таких ризиків до першого типу ризиків відносять: 1) кредитні (в т. ч. індивідуальні, портфельні, ризики країни та трансфертні); 2) ризики ліквідності (ризик ліквідності ринку та ризик ліквідності фінансування); 3) ризики зміни відсоткової ставки (ризик переоцінки, ризик зміни кривої дохідності,

базисний ризик і ризик вибору); 4) ринковий ризик (ризик з валютою та дорогоцінними металами, ризик з відсотковими інструментами, ризик з пайовими паперами та ризик з товарними контрактами); 5) валютний ризик (ризик трансакції, ризик трансляції та економічний ризик); 6) операційно-технологічний ризик (ризик операційний і технологічний). До другого типу (ризики, які неможливо оцінити кількісно) належать: а) ризик репутації, б) юридичний ризик, в) стратегічний ризик. З метою послаблення таких ризиків необхідно передусім обгрунтовано оцінити обсяг ризику і на цій основі визначити комплекс заходів щодо якісного управління
ним. Р. б. посилюються зі зміною “плаваючих” валютних курсів, на здійснення валютних спекуляцій тощо. Зокрема, ризик відсотковий виникає внаслідок перевищення відсотковими ставками, які виплачуються за залучені кошти, ставок з наданих позичок; невідповідності термінів коштів, наданих за фіксованими ставками, термінам коштів, залучених за фіксованими ставками для їх рефінансування; регулювання відсоткових ставок за розміщеними і залученими коштами банку різними правилами. Такі ситуації можуть створюватися банками з метою отримання прибутку від примусової зміни відсоткових ставок, – “створення арбітражної позиції банку”. Якщо, наприклад, існує велика ймовірність зниження відсоткових ставок, банки можуть розміщувати кошти на триваліші терміни, залучаючи для рефінансування кошти на короткий термін. Таку ситуацію можуть спричинити зовнішні чинники. Обсяг відсоткового ризику залежить від тривалості розриву між термінами виходу залучених і розміщених коштів, розмірів коливання відсоткових ставок та ін. Для зменшення Р. б. центральні банки та організації, що здійснюють контроль за діяльністю комерційних банків, встановлюють регулярну звітність за строковими валютними операціями, обмежують відкриті валютні позиції банків та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Кількісні збірні числівники.
Ви зараз читаєте: Ризик банківський