РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 3 ГІДРОСФЕРА

§48. РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

– Пригадайте, яку роботу на земній поверхні виконують річки та тимчасові потоки води.

ЯКУ РОБОТУ ВИКОНУЄ РІЧКА. Ви вже знаєте, що робота річок належить до потужних природних явищ, які зміню­ють земну поверхню. Насамперед вони виконують руйнівну роботу. Століттями струмки та річ їси розмивали, точили, свердлили гірські породи, аж поїси не проклали собі шлях до моря. Цей шлях – річкова долина. Та й після її створен­ня вода не припиняє своєї діяльності.

Вона “вгризається” в уступи берегів, розширює і поглиблює долину (мал. 219). Руйнівна робота річки називається річковою ерозією.

Зруйновані подрібнені порода (пісок” глина, галька) річ­ки переносять униз за течією. Поступово вони відкладають їх у руслі та гирлі. У руслах річок із наносів утворюються пляжі, коси та острови. У гирлах принесені річкою породи відкладаються на дні. З року в рік у гирлі річка міліє. Там виникають невеликі острівці наносів. Із часом острівці з’єднуються й утворюють вирівняну ділянку – дельту. Вона постійно збільшується і висувається в море. Так, дельта річки Міссісіпі щороку

висувається в Мексиканську затоку на 100 м. Дельта в крита рослинністю і порізана численними рукавами й протоками. Згодом там оселяються люди. А річка продовжує переносити породи й утворювати нові острівці, нові ділянки суходолу.

Подорож у слово

Дельти річок часто мають вигляд три­кутника і нагаду­ють четверту літеру грецького алфавіту дельту – ∆.

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Космічний знімок дельти річки Міссісіпі (Північна Америка)

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Мал. 219. Руйнівна (ерозійна) робота річки Колорадо (Північна Америка)

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Мал. 220. Рівнинна річка і поперечний профіль її долини

ЯКИЙ ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК. Напрямок, характер і здатність річок виробляти собі долину залежать насамперед від рельєфу.

Напрямок течії річки визначається загальним похилом поверхні, якою вона тече. Так, територія, якою протікає Дніпро, похилена на південь, тому й річка тече на південь до Чорного моря. Що більший похил поверхні, то дужче річка її руйнує, то глибшою є її річкова долина.

Рівнинні pічки течуть рівнинами. Рівнини мають незнач­ний похил поверхні. Тому швидкість течії рівнинних річок невелика – близько 1м/с. Вони течуть повільно й спокійно (мал. 220). Не маючи сили, достатньої для того, аби прокласти собі прямий шлях, рівнинна річка обходить перепони і виро­бляє широку, але неглибоку долину, по дну якої звивається її русло. Рівнинними річками є Дніпро, Волга, Амазонка та ін.

Гірські річки течуть у горах, де місцевість має великий по­хил поверхні. Тому вони стрімкі та бурхливі. Завдяки цьому утворюють глибокі й вузькі річкові долини (мал. 221). Сотні тисяч років потрібно для того, щоб річка прорізала в горах долину. Глибока річкова долина з дуже крутими схилами і вузьким дном називається каньйон. Найвідоміший – Великий каньйон річки Колорадо в Північній Америці має глибину до 1800 м (мал.219 на с. 187). Багато річок, що починаються в горах, мають характер гірських. Але потім вони виходять на рівнину і стають рівнинними. Такими є, наприклад, Дунай, Янцзи.

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Мал. 221. Гірська річка і поперечний профіль її долини

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Мал. 222. Пороги на річці Рось (Україна)

Схема утворення порогів

ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ ПОРОГИ І ВОДО­СПАДИ. Дно річок складається з різних за твердістю гірських порід. М’якші породи легко й швидко розмиває течія, твердіші – повіль­ніше. Тверді породи (граніт, гнейс) у вигляді величезних кам’яних брил можуть виступати з води, утворюючи пороги (мал. 222). Бони виникають як на гірських, так і на рівнинних річках, Пороги різко змінюють характер течії. Долаючи їх, річка піниться, високо вгору здіймаються бризки, утворюється вир. У таких місцях рівнинні річки схожі на гірські. Якщо на річці є високий скелястий уступ, то вода з нього падає, утворюючи водоспад. Русло річки робить немовби стрибок із висоти. Одним із найвідоміших і найпотужніших у світі є Ніагарський водоспад у Північній Америці (мал. 223). Вода річки Ніагари падає з уступу зав­вишки 50 м. Каміння, яке крутиться у вирах, пробурило під водоспадом багатометровий котлован. В Україні невеликі водоспади є на гірських річках Карпат і Криму.

Дніпровські пороги

Колись пороги на Дніпрі виступали з води від Дніпропетровська до Запоріжжя. Там річка перетинає тверді кристалічні породи. Ця ділянка, завдовжки 65 км, була непрохідною для суден. Після зведення греблі біля Запоріжжя утворилося велике водосховище, і пороги опинилися глибоко під водою. Тепер вони не зава­жають судноплавству.

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Мал. 223. Ніагарський водоспад

Схема утворення водоспаду

Подорож у слово

Ніагара у перекла­ді з мови одного з індіанських племен означає гуркотливе, вода. Адже вода, що падає з уступу, створює такий гур­кіт, що його чути на відстані декількох кілометрів.

ЯК ЛЮДИНА ВИКОРИСТОВУЄ РІЧКИ. Річки мають вели­ке значення в природі. Вони є ланкою світового кругообігу води. Водообмін у них відбувається кожні 12 днів.

Річки і для людей виконують величезну роботу, Насам­перед вони є головним джерелом прісної води. А це життєво необхідно для людини і всього живого на Землі. Тому люди завжди оселялися поряд із річками. Саме біля великих рік виникли могутні цивілізації стародавнього світу.

Вода також необхідна для побутових потреб людини. Вода виконує функцію природного санітара. Нею обігрівають житло. Багатьом подобається відпочивати біля річок, де можна вудити рибу, кататися на човні, купатися. Здавна річки були шляхами сполучення. Річкові перевезення приблизно втричі дешевші від залізничних. Водами річок зро­шують землі в посушливих районах. Енергію проточної води широко використовують на гідроелектростанціях (ГЕС) для виробництва порівняно дешевої електроенергії. Багато річ­кової води потребують фабрики і заводи.

Річки виносять у Світовий океан за рік стільки води, що вистачило б для забезпечен­ня питною водою всіх людей на 25 тис. років.

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Мал. 224. Річки – найдавніші шляхи сполучення

РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК

Мал. 225. Гідроелектростанція

Потреби у воді постійно зростають. Унаслі­док цього загострюється проблема нестачі прісної води й охорони річок від забруднення відходами господарської діяльності. Жителям нашої планети потрібно дбати про збережен­ня “блакитних скарбів”, адже немає нічого ціннішого у світі за звичайну чисту воду. Берегти воду означає берегти життя, красу навколишньої природи.

Для видобування 1т вугілля витрачається 3 т води, для виробництва сталі необ­хідно 300 т води, а для 1 т штучного волокна – 4000 т води.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Річки виконують три види роботи: 1) руйнують породи на шляху течії; 2) пере­носять течією зруйновані рештки порід; 3) відкладають уламки порід у руслі та гирлі.

– За характером течії річки бувають рівнинними і гірськими; рівнинні річки утворюють широкі, неглибокі долини, а гірські – вузькі й глибокі.

– Пороги – кам’яні брили твердих порід, що виступають із води у руслі річки.

– Водоспад – високий скелястий уступ у руслі річки, з якого падає вода.

– Охороняти річки означає запобігати забрудненню води та дбайливо її вико­ристовувати для господарських потреб.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. У чому полягає руйнівна і творча (створювальна) робота річки?

2. Що таке дельта річки?

3. Чим рівнинна річка відрізняється від гірської?

4. Поміркуйте, яку географічну інформацію закладено в назві міста Запоріжжя.

5. Чому річки потрібно охороняти і дбайливо використовувати їх воду?

6. Щороку річки відбирають у материків 12 км3 твердих речовин і несуть їх у моря й океани. Для суходолу достатньо 10 млн років, щоб уся його по­верхня змилася, розчинилася і потрапила разом з річковою водою в океан. Поміркуйте, чому не зникають материки.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Пригадайте з уроків історії, з якими річками пов’язане виникнення стародавніх цивілізацій. Розкажіть, яку роль відігравала річка у їх зародженні і розвитку:

Група 1 – давньоєгипетської;

Група 2 – вавилонської;

Група 3 – індської;

Група 4 – китайської.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 (Продовження. Поч. див. с. 166.)

Тема: Позначення на контурній карті річок, водоспадів

3. Зазначте на контурній карті назви:

А) річок – Дніпро, Дунай, Волга, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі;

Б) водоспад – Ніагарський.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Склади буквений вираз.
Ви зараз читаєте: РОБОТА І ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ РІЧОК