Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 4. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ

УРОК 25. Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

Освітня мета: поглибити знання учнів про роботу серця; сформувати поняття про нейрогуморальну регуляцію його роботи і дати поняття про серцевий цикл, його фази.

Основні поняття і терміни: діастола, систола, систолічний об’єм, частота серцевих скорочень, хвилинний об’єм крові.

Обладнання: муляж серця, картка “Робота серця”

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація

опорних знань.

Виконання завдання: обірви зайві пелюстки на кожній “ромашці” так, щоб залишена пелюстка відповідала поняттю, яке написане всередині.

Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

Проблемне запитання. Між правим і лівим передсердям в ембріона є великий отвір завбільшки зі шпильку. Чи вплине цей дефект на роботу серця і кровообіг?

II. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення вчителя. За одне скорочення серце викидає в середньо­му 60 мл крові, що становить 420 мл за хвилину, понад 25 л за годину, 600 л за рік, понад 14 000 000 л протягом життя. Це – 300 залізничних цистерн.

Чим пояснити таку велику працездатність

серця?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Серцевий цикл. Робота серця. (Розповідь вчителя з використанням муляжу серця, картки “Серцевий цикл”.)

Самостійна робота з підручником.

Завдання: прочитайте текст підручника і заповніть таблицю “Фази серцевого циклу”.

Фази серце­вого циклу

Трива­лість фаз

Передсердя

Шлуно­чок

Стулкові клапани

Пів­місяцеві клапани

Систола передсердь

Систола шлуночків

Діастола передсердь і шлуночків

Дайте відповідь на запитання:

– Коли відпочиває серце?

– Чи зміниться серцевий цикл під час занять спортом?

– Як забезпечується відпочинок серця під час інтенсивної роботи?

2. Нейрогуморальна регуляція роботи серця. (Складання і аналіз схеми Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця”.)

Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

3. Тренування серця. (Повідомлення учня.)

Два з половиною тисячоліття тому кращому воїнові-скороходові було доручено повідомити жителям Афін про перемогу греків над персами в Марафонській долині. Гонець пробіг близько 40 км за 3 години. З’явившись на площі, він крикнув: “Ми перемогли!” – і впав мертвий. Відбулася раптова зупинка серця від надмірного напруження.

З 896 р. проводиться змагання з марафонського бігу, і бігунам-марафонцям ця дистанція є безпечною.

– Чому бігуни-марафонці легко долають цю дистанцію?

– Чому для серця корисно займатися фізичною працею або спор­том?

– Чи кожен може стати марафонським бігуном?

– Яку роль відіграє ранкова гімнастика для поліпшення роботи серця?

4. Негативний вплив шкідливих звичок на роботу серця. (Повідом­лення учня про вплив куріння і вживання алкоголю на серце.

IV. Закріплення знань учнів.

Практична робота №2

Тема. Вимірювання частоти серцевих скорочень та артеріального тиску.

Мета: навчитись знаходити пульсові точки та визначати частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

Обладнання: секундомір або годинник із секундною стрілкою, манометр, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте схематичний малюнок, на якому позначено пульсові точки. Знайдіть їх у себе та свого товариша.

2. Знайдіть пульс у себе на зап’ястку. Увімк­ніть секундомір і протягом 30 секунд рахуйте пульс. Отримані дані помножте на 2. Ви отримаєте кількість скорочень серця за 1 хв.

3. Частоту серцевих скорочень за 1 хвилину визначте іншим способом. Знаючи тривалість одного серцевого циклу (0,8 с), можна визначити, скільки разів серце скоротиться за 60 с: 60 : 8 = 75 (разів).

Місця близького розташування великих артерій до поверхні тіла.

Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

4. Порівняйте результати, зробіть висновки.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Використовуючи малюнки, опишіть методику вимірювання артеріального тиску в людини.

Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

Вимірювання кров’яного тиску

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Виміряйте тиск крові на плечовій артерії свого товариша при скороченні серця (максимальний, систолічний) і при його розслабленні (мінімальний, діастолічний).

7. Отримані дані занесіть у таблицю, пам’ятаючи, що у молодих здорових людей в стані спокою тиск становить 120+10 мм рт. ст. під час його розслаблення.

Фази роботи серця

Нормальний кров’яний тиск

Одержані результати під час вимірювання

1. Систола шлуночків

2. Діастола шлуночків

8. На основі досліджень зробіть висновки, відповівши на запитання:

А) Яке практичне значення має уміння рахувати пульс?

Б) Чому у людини кров’яний тиск може змінюватися?

В) У результаті вимірювання артеріального тиску отримано такі дані: 130/180 мм рт. ст., 180/100 мм рт. ст.

Що означають цифри в чисельнику та знаменнику? У якому випадку артеріальний тиск нормальний?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

– В якої людини серце має вищу працездатність, чим це можна по­яснити?

– В якої людини швидше настане втома серцевого м’яза?

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему з підручника. Підготувати повідомлення “Історія відкриття кровообігу”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Вписане коло.
Ви зараз читаєте: Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця