Родбертус-ЯгецовРодбертус-Ягецов Карл (12.08.1805-6.12.1875) – німецький економіст, теоретик теорії трудової власності та державного соціалізму. На його думку, в дофеодальну епоху панує власність на людину, за феодалізму і капіталізму – власність на капітал і землю, в епоху комунізму – трудова власність, що базується на праці. Єдиним джерелом вартості він вважав працю, конкретні форми ренти (земельна рента, прибуток або капітальна рента) не привласнюються тими, хто їх створив, зокрема земельна рента привласнюється шляхом постійного примусу з боку землевласників,

а наявність монополій у сільському господарстві дає їм змогу збільшувати ціни на сільськогосподарську продукцію. Водночас він розрізняв диференціальну та абсолютну форми земельної ренти. Економічні кризи, на його думку, зумовлені передусім несправедливими відносинами розподілу, зокрема, зменшенням частки найманих працівників у національному продукті, своєю чергою, спричиненим розвитком техніки, внаслідок чого заробітна плата нібито знижується до рівня мінімуму засобів існування, що було помилковим висновком. Перехід капіталістичної власності до трудової повинен здійснюватися шляхом використання “трудових” грошей. Вважаючи державу надкласовим інститутом, Р.-Я. виступав за державний соціалізм, що базується на ідеалах справедливості.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Наголос і склад.
Ви зараз читаєте: Родбертус-Ягецов