Роль прикметників у мовленні

ПРИКМЕТНИК

& 24. Роль прикметників у мовленні

Сосновий лі перебирає струни,

Рокоче тиша на глухих басах

Ліна Костенко

189. 1. Виразно прочитай вірш. Голосом виділяй найважливіші слова в тексті.

Забрів у сніг,

Втомився, ліг

Та й снить пухкими снами

Зимовий бір,

Мов чорний звір

Зі срібними рогами.

Володимир Підпалий

2. Визнач головні члени речення. З якою метою вжито однорідні присудки? Які дії зимового бору вони малюють? Який стан, настрій лісу передають ці слова? Кого нагадує зимовий бір? Чому?

3.

Випиши прикметники та зв’язані з ними іменники. Чи можемо ми, спілкуючись, обходитися без прикметників? Для чого вони слугують у мовленні?

Прикметник – частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає в початковій формі на питання який? яка? яке? Наприклад: ліс (який?) білий, поле (яке?) біле, долина (яка?) біла.

190. 1. Із поданих складів утвори і запиши спільнокореневі слова. До яких частин мови вони належать?

Роль прикметників у мовленні

2. Прочитай поетичні рядки. Спиши. Підкресли прикметники. Які ознаки малюють ці слова?

Сосновий ліс перебирає струни, рокоче тиша на глухих басах.

Ліна Костенко

191.

1. Прочитай. Зверни увагу, якими словами можна охарактеризувати ліс за породами дерев.

Сосновий ліс – бір, сосняк; дубовий ліс – діброва, дубняк.

2. Поміркуй, у якому описі (художньому чи науковому) доцільно вживати сполучення прикметника з іменником, а в якому краще використати іменники-синоніми.

3. З одним словосполученням (на вибір) склади і запиши речення.

192. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, основну і заключну частини.

СОН БОГАТИРЯ

Зимовий ліс потонув у сніговій імлі… У морозяному повітрі панує дзвінка тиша. Вона навіює міцний, несказанно дивний сон. На галявині в снігу солодко спить зграйка тетеруків. Десь у сухому листі під кучугурою заснув міцним сном колючий їжак. А під кущем, прямісінько на сніговій перині, лежить старий богатир лось. Підібравши під себе ноги, він ніби поринув у спогади. Дрімає сторожко. Його величезна голова увінчана короною розлогих рогів. Роги й спину вкрив тоненький шар снігу. Струснути б оцю легку білу ковдру! Та для чого? (За Павлом Стефаровим).

2. Знайди в тексті іменники і зв’язані за змістом прикметники. Які ознаки лісу, імли, повітря, сну, тиші, листя, їжачка, лося малюють прикметники? Усно постав питання до кожного прикметника.

3. Випиши виділені словосполучення та добери до прикметників антоніми.

Подивіться: у дворі в чорних шапках снігурі

Галина Демченко

193. 1. Прочитай поезію. Як названо снігурів? Чому?

Подивіться: у дворі

В чорних шапках снігурі.

Ще й червоні фартушки

Одягли собі пташки.

Значить, сніг і холоди

Наближаються сюди.

Снігурами через те

Їх тепер ви і звете.

Галина Демченко

2. Які слова допомагають уявити снігурів? До яких частин мови вони належать?

3. Випиши з вірша іменники та зв’язані за змістом прикметники. Став питання від іменника до прикметника.

194. Утвори зі складів слова і запиши їх.

Роль прикметників у мовленні

195. 1. Прочитай.

Жарогруді снігурі прилітають до нас із білим сніжком. Тому й ім’я своє отримали ці птахи від слова “сніг”.

2. Усно закінчи речення.

Снігурі недарма отримали таку назву, бо…

3. Усно встанови зв’язок слів у першому реченні. Випиши прикметники разом зі словами, з якими вони зв’язані. Зроби висновок про роль прикметників у реченні.

У реченні прикметники найчастіше зв’язуються з іменниками і переважно бувають другорядними членами.

196. 1. Прочитай оповідання. Які закінчення пропущено в прикметниках? Поясни, чому ти так вважаєш.

СНІГУРІ НА КАЛИНІ

Узимку, буває, захочеш мерзл.. ягоду калинов.. скуштувати. Простягнеш руку до засніжен.. віт, а добра половина гронок – фур – та й полетіла.

Насправді ж то снігурі. Отак примостяться між кетягами – одразу й не розгледиш їх.

Калина ж бо червон..-червон.. така! А снігурі – такі калинов.. ! (За Миколою Клецом).

Роль прикметників у мовленні

2. Визнач у тексті зачин, основну і заключну частини. Запиши з голосу заключну частину оповідання.

3. Виділи закінчення і познач основу прикметників та зв’язаних з ними за змістом іменників.

197. 1. Прочитай обидва тексти. Який з них художній? Поясни, чому ти так вважаєш.

Гілля молодої вишні рясно обнизали снігурі, наче то деревце зацвіло взимку жаристими квітками. Цікавий Василько ступив під вишню – і яскраві квіти, змахнувши живими крилами, вмить зірвалися з гілля і полетіли (За Євгеном Гуцалом).

ХТО ЦЕ?

Невеличкий співочий птах. Його неважко побачити взимку. Червона грудка, сіро-блакитна спинка і темні крила дуже помітні на тлі білого снігу.

2. Як ти розумієш вислів “гілля рясно обнизали снігурі”? Передай цю думку іншими словами. З чим порівнюються снігурі?

3. Спиши текст “Хто це?”. Став питання від іменника до прикметника. Прикметники підкресли.

Не спиняй думок крилатих

Олександр Олесь

198. 1. Прочитайте вірш. З ким автор порівнює роки? Куди відлітає щасливе дитинство?

ДИТИНСТВО

Дитинство так швидко минає…

Лише порахуй до шести,

І вже з букварем під рукою

Ти будеш до школи іти.

Роки, мов птахи, пролітають,

Зозуля в гаю їх кує.

До неї в той гай відлітає

Щасливе дитинство моє.

Анна Голійчук

2. До прикметника щасливе доберіть синоніми та антонім. 199. Спиши.

Роль прикметників у мовленні

200. 1. До поданих прикметників-синонімів доберіть відповідні іменники, що в дужках. Запишіть їх парами.

I варіант

Радісна, весела, безтурботна (пора, дітвора, пісня).

II варіант

Цікава, захоплююча, допитлива (подорож, книга, людина).

2. З одним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть речення.

201. Прочитай прислів’я. Спиши, вставляючи антоніми до виділених прикметників у потрібній формі. Скористайся словами з довідки.

1. Ситий… не товариш. 2. Краще гірка правда, ніж… брехня. 3. З… дружись, а лихого стережись. 4. З… пагінця виростає велике дерево. 5. Не бійся… ворога, а бійся дурного приятеля.

Слова для довідки: малий, добрий, солодкий, голодний, розумний.

202. 1. Прочитай вірш. Яку картину уявляєш? Чи є в поезії слова, вжиті в переносному значенні? Як ти розумієш слово свита? До яких слів його віднесеш: нових чи старих?

В цьому році зима не вдягала білої свити. Часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав.

Ліна Костенко

2. Запиши відповідь на запитання: У якій свиті була цьогорічна зима?

3. До прикметника біла добери і запиши антонім.

203. 1. Прочитай і запиши вірш. Яку картину ти уявив? Підкресли прикметники, вжиті в переносному значенні.

Не спиняй думок крилатих,

Хай летять в світи.

Безліч дивних див угледиш

Їх очима ти.

Олександр Олесь

2. До слова дивний добери і запиши синоніми.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Система двох лінійних рівнянь.
Ви зараз читаєте: Роль прикметників у мовленні