Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України

II Семестр

Тема 7. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Урок 64

Тема уроку. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України

Цілі уроку: розкрити значення хімії в розв’язанні сировинної й енергетичної проблем; розвивати екологічне мислення учнів на прикладі важливості економії енергії й сировини в промисловості й побуті; розвивати навички пошуку інформації в різних

джерелах про перспективні напрями розвитку енергетичного комплексу, нові джерела енергії; ознайомити учнів з роллю хімії в розв’язанні енергетичної та сировинної проблем, створенні нових матеріалів для забезпечення життєдіяльності людини.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: розповідь учителя, навчальний семінар.

Обладнання: матеріальні й віртуальні моделі фулеренів, нанотрубок тощо, зразки природних і синтетичних полімерів, зразки сировини, традиційних і новітніх матеріалів, виробів з них, зразки видів палива, презентації учнів, таблиці, схеми.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Мотивація

навчальної діяльності

Практична діяльність людей пов’язана із застосуванням матерії як речовини, тому хімічне знання необхідне в усіх галузях науки й технології. Цілком можна говорити й про хімічний аспект багатьох наук, особливо природничих.

РОЛЬ ХІМІЇ В СУЧАСНОМУ МАТЕРІАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

1. Розповідь учителя

Взаємини хімії й людини завжди були непростими. В окремі періоди історії хімія була джерелом захоплення і сліпої віри. Свого часу хімізація всього народного господарства, здавалося, була головним засобом прогресу. Потім настало сліпе відкидання й острах хімії.

Так, на зміну широкому застосуванню хімічних добрив приходив “нітратний” синдром. Образ алхіміка-мага, що приховує свої цілі й має незрозумілу силу, дотепер витає над хімічною наукою і практикою. Отрути й порох, забруднення навколишнього середовища й розробка психотропних речовин навіть сьогодні міцно асоціюються в суспільній свідомості з хімією. Часом хемофобія свідомо розпалюється в кон’юнктурних цілях – коли потрібно розправитися з успішним конкурентом, який розвиває хімічну промисловість.

Насправді хімія є системотвірним фактором сучасного суспільства. Існування людства наразі немислиме без хімії й різноманітних продуктів і матеріалів, які можна одержати лише з допомогою хімічних технологій. При цьому штучно створений людиною навколишній світ – техносфера – усе швидше насичується продуктами хімічного виробництва. Грамотне, і тому безпечне, поводження з ними вимагає високого рівня хімічних знань.

Без хімії неможливо зрозуміти такі науки, як біологія, геологія, екологія. Знання хімії надзвичайно необхідні в сільському господарстві – для того, щоб уміло й розумно використовувати мінеральні добрива, отрутохімікати, антибіотики. Без хімічних знань не можна працювати в хімічній промисловості, будівництві, медицині, металургії.

Знання хімії необхідне не лише фахівцям, які працюють над створенням, дослідженням і застосуванням хімічних речовин. Навіть удома, в побуті не обійтися без хімічних знань, які допомагають правильно й за призначенням використовувати різні речовини. Інакше можна поплатитися своїм здоров’ям і здоров’ям оточуючих, адже багато які з препаратів побутової хімії є вогненебезпечними, впливають на різні життєво важливі органи, спричиняють алергійні захворювання.

Найважливішим завданням хімії стає контроль над хімічними процесами, що відбуваються у природі й техносфері, у виробництві й перетворенні потрібних людині речовин і матеріалів.

2. Повідомлення учнів

– Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві.

– Сучасні технології: біо-, нанотехнології.

– Роль хімії в розв’язанні сировинної й енергетичної проблем.

– Роль хімії у створенні нових матеріалів.

– Продовольча проблема і хімія.

– Найважливіші хімічні виробництва України.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з питань розглянутої теми.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, підготуватися до уроку з теми “Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних препаратів, тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії в розв’язанні проблем ВІЛ/СНІДу та інших захворювань”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Будова риби.
Ви зараз читаєте: Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва України