РОСЛИНИ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕДовідник з біології

РОСЛИНИ

РОСЛИНИ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Всі етапи зростання і розвитку рослин здійснюються в тісній взаємодії з умовами навколишнього середовища. Найбільше на них впливають абіотичні фактори, тобто чинники неживої при­роди: вміст в грунті води та мінеральних солей, світло, темпера­тура, насиченість повітря киснем і вуглекислим газом. Ставлення різних видів рослин до перерахованих чинників неоднакове. Роз­різняють світлолюбні та тіньолюбні рослини, рослини різних клі­матичних зон (тундра, тайга, пустеля),

рослини високогірні та рівнинні, рослини суші та водоймищ (прісних і солоних).

На рослинний світ впливають і біотичні чинники навколиш­нього середовища – мікроорганізми, тварини й людина. Рослини різних видів також взаємодіють один з одним. Мікроорганізми вступають у симбіоз з рослинами, розкладають рослинні залиш­ки, збагачують грунт перегноєм і мінеральними речовинами. Тва­рини користуються рослинами як продуктами харчування, запи­люють їх, поширюють їх плоди і насіння.

Рослини мають величезний вплив на навколишнє середови­ще. Вони очищають повітря, поглинаючи вуглекислий газ і виді­ляючи кисень, зволожують його, випаровуючи вологу. Коріння рослин зберігає структуру грунту і оберігає його від руйнування. Рослини також змінюють склад грунту, поглинаючи з нього одні речовини й виділяючи в нього інші.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...


Масштаб це.
Ви зараз читаєте: РОСЛИНИ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ