Розділ 11. Державний кредит і державний борг – МОДУЛЬ 3

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 11. Державний кредит і державний борг

1. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

А) витрати держави зменшуються;

Б) сума податкових надходжень скорочується;

В) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень;

Г) немає правильної відповіді.

2. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здійснює:

А) Міністерство фінансів України;

Б) Національний банк України;

В) Державне

казначейство України.

Г) усі відповіді правильні.

3. До державних боргових зобов’язань належить:

А) облігація, казначейський вексель;

Б) приватизаційне боргове зобов’язання і житловий чек;

В) усі відповіді правильні;

Г) немає правильної відповіді.

4. Джерелом покриття державного боргу є:

А) видатки бюджету, державні позики;

Б) доходи бюджету, державні кредити;

В) усі відповіді правильні;

Г) немає правильної відповіді.

5. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює:

А) Міністерство фінансів України;

Б) Національний банк України;

В) Кабінет Міністрів

України;

Г) Президент України.

6. Державний борг є:

А) внутрішній;

Б) зовнішній та внутрішній;

В) інвестиційний;

Г) комерційний.

7. У державному кредиті:

А) держава – позичальник, а юридичні та фізичні особи – кредитори;

Б) держава – кредитор, а юридичні та фізичні особи – позичальники;

В) держава, юридичні та фізичні особи можуть бути як кредиторами, так і позичальниками;

Г) немає правильної відповіді.

8. Які основні причини існування державного кредиту:

А) потреба держави у нарощуванні прибутків;

Б) виплата додаткових пенсій;

В) бюджетний дефіцит;

Г) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави, потреби у виконанні державою своїх функцій?

9. Зовнішній державний кредит – це кредит, наданий:

А) підприємством підприємству;

Б) банком банку;

В) урядом однієї держави урядові іншої держави;

Г) усі відповіді правильні.

10. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту:

А) при виплаті пенсій населенню;

Б) при реалізації лотерей;

В) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів;

Г) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком.

11. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на:

А) готівкові і безготівкові;

Б) товарні і грошові;

В) позики на підставі угод і цінні папери;

Г) фонди і резерви.

12. Які є способи коригування позикової політики:

А) мінімізація вартості позики, стабілізація державних цінних паперів;

Б) управління зовнішнім і внутрішнім боргом;

В) рефінансування, конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення позики, реструктуризація, анулювання;

Г) усі відповіді правильні.

13. Державний кредит – це:

А) особлива форма грошових відносин, коли держава є кредитором, позичальником або гарантом;

Б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

В) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб;

Г) немає правильної відповіді.

14. Конверсія державного боргу – це:

А) зміна дохідності позики;

Б) збільшення строків дії випущеної позики;

В) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики.

Г) усі відповіді правильні.

15. Консолідація – це:

А) зміна дохідності позики;

Б) зміна строків дії випущеної позики;

В) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;

Г) немає правильної відповіді.

16. Уніфікація позики – це:

А) зміна дохідності позики;

Б) збільшення строків дії випущеної позики;

В) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;

Г) усі відповіді правильні.

17. Джерелом покриття держаного боргу є:

А) прибутки підприємств від використання наданих кредитів;

Б) трансфертні платежі;

В) доходи бюджету;

Г) немає правильної відповіді.

18. За характером виплати доходу державні позики поділяють на:

А) виплати за кредитами урядам іншими країн, міжнародним організаціям та фінансовим інститутам;

Б) коротко-, середньо – та довгострокові;

В) фіксовані та плаваючі;

Г) дисконтні, виграшні та процентні.

19. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:

А) регулювання грошового обігу;

Б) формування централізованих грошових фондів держави;

В) фінансування витрат держави;

Г) підтримка малого бізнесу.

20. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

А) зробити кредит більш доступним;

Б) ускладнити придбання населенням державних цінних паперів;

В) збільшити обсяг інвестицій;

Г) зменшити загальну масу грошей в обігу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір роздум на тему шляхетний вчинок.
Ви зараз читаєте: Розділ 11. Державний кредит і державний борг – МОДУЛЬ 3