Розділ 2. Фінансова система України – МОДУЛЬ 1

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

Розділ 2. Фінансова система України

1. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані таким поняттям:

А) централізовані фінанси;

Б) децентралізовані фінанси;

В) фінансова інфраструктура;

Г) усі відповіді правильні.

2. До складу державних фінансів не входять:

А) державний бюджет;

Б) державний кредит;

В) позабюджетні спеціальні фонди;

Г) фінанси підприємств колективної форми власності.

3.

Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

А) для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;

Б) у них є власні доходи;

В) саме тут утворюється переважна частина фінансових ресурсів держави;

Г) усі відповіді правильні.

4. Державні фінанси – це:

А) система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів, з метою виконання завдань і функцій держави;

Б) сукупність усієї грошової маси в країні;

В) обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.

Г)

усі відповіді правильні.

5. До складу фінансової інфраструктури відносять:

А) систему органів управління фінансами і нормативно-законодавчу базу;

Б) підготовку фахівців;

В) спеціалізоване виробництво;

Г) усі відповіді правильні.

6. Державний кредит – це:

А) особлива форма грошових відносин, коли держава виступає боржником;

Б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

В) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів і їх використанням на фінансування державних потреб;

Г) усі відповіді правильні.

7. Позабюджетні цільові фонди – це:

А) специфічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів країни для фінансування конкретних соціальних та економічних потреб загальнодержавного або регіонального значення;

Б) форма забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних сфер економіки та розширення соціальної допомоги населенню;

В) фінанси підприємницьких структур;

Г) усі відповіді правильні.

8. Державний бюджет – це:

А) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

Б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів;

В) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

Г) правильної відповіді немає.

9. До складу децентралізованих фінансів не входять:

А) фінанси підприємницьких структур;

Б) фінанси населення;

В) місцеві бюджети;

Г) усі відповіді правильні.

10. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:

А) державний бюджет;

Б) державний кредит;

В) позабюджетні фонди;

Г) місцеві бюджети.

11. Місцеві фінанси – це:

А) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

Б) система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій;

В) сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів.

Г) правильної відповіді немає.

12. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:

А) фінанси населення;

Б) державний бюджет;

В) централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, фінансову інфраструктуру;

Г) усі відповіді правильні.

13. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

А) Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України;

Б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України;

В) Міністерство фінансів України, управління, (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.

Г) усі відповіді правильні.

14. Оперативне управління фінансами здійснюють:

А) Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України;

Б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України;

В) Міністерство фінансів України, управління (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій;

Г) усі відповіді правильні.

15. Фінансове законодавство в Україні приймає:

А) Державне казначейство України;

Б) Кабінет Міністрів України;

В) Верховна Рада України;

Г) Рахункова палата.

16. Проект Державного бюджету України розробляє:

А) Рахункова палата;

Б) Президент України;

В) Міністерство фінансів України;

Г) Верховна Рада України.

17. Виконанням Державного бюджету України спеціально займається:

А) Державна податкова адміністрація України;

Б) Державне казначейство України;

В) Рахункова палата.

Г) усі відповіді правильні.

18. Залежно від суб’єктів фінансовий контроль поділяють на:

А) державний, внутрішньогосподарський, аудиторський, громадський;

Б) попередній, поточний, наступний;

В) обов’язковий, ініціативний.

Г) усі відповіді правильні.

19. До органів виконавчої влади в Україні відносять:

А) Кабінет Міністрів України;

Б) галузеві міністерства, управління та відомства;

В) обласні державні адміністрації;

Г) усі відповіді правильні.

20. Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в Україні є:

А) Державна податкова адміністрація України;

Б) Національний банк України;

В) Рахункова палата;

Г) правильної відповіді немає.

21. Фінансовий контроль – це:

А) система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;

Б) специфічний вид діяльності, який здійснюється всіма ланками влади, а також недержавними структурами щодо забезпечення на базі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні;

В) процес дослідження фінансового стану підприємства;

Г) правильної відповіді немає.

22. Залежно від обсягу даних, що перевіряються, розрізняють ревізії:

А) суцільні;

Б) вибіркові;

В) комбіновані;

Г) усі відповіді правильні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Факти недбалого ставлення людини до вод землі.
Ви зараз читаєте: Розділ 2. Фінансова система України – МОДУЛЬ 1