Розділ 6. Бюджет і бюджетна система – МОДУЛЬ 2

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 6. Бюджет і бюджетна система

1. Державний бюджет – це:

А) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

Б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів.

В) відображає процес перерозподілу доходів у суспільстві;

Г) правильної відповіді

немає.

2. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:

А) постановою Кабінету Міністрів;

Б) Указом Президента;

В) Верховною Радою і має силу закону;

Г) розпорядженням Національного банку.

3. Під бюджетною системою розуміють сукупність:

А) бюджетних відносин;

Б) бюджетів;

В) бюджетних установ;

Г) правильної відповіді немає.

4. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи – це:

А) бюджетний устрій;

Б) зведений бюджет;

В) бюджетна система.

Г) правильної відповіді немає.

5. Чим визначається бюджетний устрій України:

А)

системою розподілу доходів між окремими видами бюджетів;

Б) сукупністю правових норм;

В) державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом країни;

Г) усі відповіді правильні?

6. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків бюджету в такому розмірі {%):

А) 1;

Б) 4;

В) 5;

Г) 10.

7. Принципи самостійності бюджетів полягають у тому, що:

А) кожен вид бюджету самостійно визначає потребу в доходах, які йому виділяються бюджетом вищого рівня;

Б) кожен вид бюджету має свої джерела доходів і визначає напрями видатків;

В) кожен вид бюджету приймається самостійно;

Г) усі відповіді правильні.

8. Бюджет існує:

А) тільки у держави;

Б) у держави та підприємств реального сектору економіки;

В) у всіх економічних суб’єктів;

Г) у важливих державних структурах.

9. В унітарних державах бюджет має такий характер:

А) багаторівневий:

Б) трирівневий;

В) дворівневий;

Г) однорівневий.

10. Зазначте, що не властиво Державному бюджету України:

А) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов’язаних з обороною країни;

Б) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств;

В) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату;

Г) усі відповіді правильні.

11. Бюджетний устрій держави залежить від:

А) державного устрою;

Б) структури фінансової системи держави;

В) правових засад розподілу доходів і видатків бюджетів держави;

Г) правильної відповіді немає.

12. Зведений бюджет України:

А) затверджується Верховною Радою України;

Б) затверджується Кабінетом Міністрів України;

В) не затверджується, використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання;

Г) правильної відповіді немає.

13. Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету розробляє:

А) Міністерство фінансів;

Б) Бюджетна комісія Верховної Ради;

В) Міністерство економіки;

Г) усі відповіді правильні.

14. Механізм секвестру бюджету означає:

А) пропорційне зниження бюджетних витрат щомісяця за всіма статтями бюджету (крім захищених) протягом залишку бюджетного періоду;

Б) зменшення видатків розвитку;

В) збільшення видатків розвитку;

Г) правильної відповіді немає.

15. Хто відповідає за касове виконання Державного бюджету України:

А) Фонд державного майна;

Б) Державне казначейство;

В) Кабінет Міністрів;

Г) усі відповіді правильні?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як реагують на сезонні зміни рослини.
Ви зараз читаєте: Розділ 6. Бюджет і бюджетна система – МОДУЛЬ 2