РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯЦілі:

– навчальна: удосконалити вміння розкладати многочлени на множники способом групування; сформувати вміння застосовувати цей спосіб до розв’язання рівнянь та доведення тверджень;

– розвивальна: формувати вміння орієнтуватися у видозміненій ситуації; розвивати творчі здібності, кмітливість учнів;

– виховна: виховувати інтерес до вивчення математики, наполегливість у досягненні мети, спостережливість;

Тип уроку : удосконалення та застосування знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

1) Розкладіть на множники вираз

3(а + 2b) – а2 – 2ab

2(2x – у) + 2ах – ау

2) Розкладіть на множники многочлен

3с2 + 15ас – 2с – 10а

3а2 – 12аb + 4а – 16b

3) Подайте у вигляді добутку

двох множників

А3 + 3a2b + ab2+ 3b3

Х3 + ху2 + 13х2у + 13у3

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть числове значення поданих виразів двома способами: не розкладаючи на множники та попередньо розклавши на множники:

А) 5а2 – 5ах – 7а + 7х, якщо a = 4, x = -3;

Б) m2 – mn – 3m + 3n, якщо m = 0,5, n = 0,25;

В) a2+ ab – 5a – 5b, якщо a = 6,6, b = 0,4;

Г) 3ax – 4by + 4ay – 3bx, якщо a = 1/2, b = 1/3, x = 3, y = -4.

2) Розкладіть на множники:

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

3) Розв’яжіть рівняння:

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

4) Доведіть, що при всіх значеннях змінних значення виразу:

A) (x + 2)2 – 2(x + 2) – 2x невід’ємне;

Б) (m – n)(2 + 4m – 4n) + 1 + 2m – 2n невід’ємне.

5) Доведіть, що 13 + 132 + 133 + 134 +. . . + 32015 + 132016 ділиться на 7.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Розкладіть на множники вираз:

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

2) Розв’яжіть рівняння

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

3) Знайдіть значення виразу

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ

4)* Обчисліть у раціональний спосіб

109 • 91 – 107 • 93

203 • 197 – 201 • 199

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Розв’яжіть рівняння

X5 + x4 + x3 + x2 + x + 1 = 0.

Відповідь. -1.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Як дикі тварини стали свійськими.
Ви зараз читаєте: РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ