Розкрийте сутність концепції “врівноважуючої сили” Дж. Гелбрейта?


Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Розкрийте сутність концепції “врівноважуючої сили” Дж. Гелбрейта?

Джон Кеннет Гелбрейт (нар. 1909 р. в Канаді) – американський економіст.

У книзі “Американський капіталізм: концепція врівноважуючої сили” (1952 р.) Гелбрейт заклав основи неоінституціоналізму, запропонувавши теорію “врівноважуючої сили”, яка стала розвитком теорій монополістичної конкуренції і олігополії.

Вихідним пунктом теорії Гелбрейта стало твердження про втрату ринковою економікою здатності

до саморегулювання через механізм конкуренції внаслідок концентрації економічної могутності в руках незначної кількості великих корпорацій. Функцію досконалої конкуренції за цих умов починає виконувати “врівноважуюча сила” двох монополій – продавців і покупців. Вони протистоять одна одній, їхні інтереси протилежні: монополія – продавець намагається збути товар якомога дорожче, а монополія – покупець – купити якомога дешевше. Сила сторін врівноважується шляхом правових угод, що стає регулятором ринкової економіки. На думку Гелбрейта, держава не може обмежувати діяльність таких монополій,
адже це вже не чиста монополія, а олігополія. Саме олігополія й стає “врівноважуючою силою” сучасної ринкової економіки. Чим більший вплив олігополістичних ринків, тим менша необхідність державного економічного регулювання. “Зростання врівноважуючої сили, – писав Гелбрейт, – посилює здатність економіки до автоматичного саморегулювання і цим зменшує необхідність у всеохопному контролі або плануванні”.

Держава, на думку Гелбрейта, змушена втручатись в економіку тільки тому, що “врівноважуюча сила” олігополій є недостатньою. Вона послаблюється або навіть зникає лише в трьох випадках:

– коли попит перевищує пропозицію (зростає конкуренція покупців і ціни підвищуються);

– коли пропозиція перевищує попит (зростає конкуренція продавців і ціни падають);

– коли створюється абсолютна монополія покупця чи продавця.

Отже, “врівноважуюча сила” – це співвідношення попиту і пропозиції.

Гелбрейт відносить до “врівноважуючої сили” не лише олігополії, а й державу, а також профспілки, які також вважає монополіями – продавцями робочої сили.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Назви природних водойм.
Ви зараз читаєте: Розкрийте сутність концепції “врівноважуючої сили” Дж. Гелбрейта?