Розкрийте сутність мальтузіанської теорії заробітної плати


Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Розкрийте сутність мальтузіанської теорії заробітної плати

З теорією народонаселення тісно пов’язана мальтузіанська теорія заробітної плати. Мальтус доводив, що внаслідок тиску зростання населення на рівень заробітної плати остання визначається мінімальною вартістю засобів існування робітника, що й визначає рівень заробітної плати.

Лише мінімальний рівень заробітної плати може забезпечити найоптимальнішу пропорцію між зростанням населення і збільшенням виробництва предметів споживання. У цьому й полягає сутність “закону заробітної плати” Томаса Мальтуса. Згідно з ним заробітна плата в суспільстві не може зростати, незмінно залишаючись на низькому рівні. Цю думку, до речі, поділяв і Д. Рікардо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Скласти речення з однорідними членами.
Ви зараз читаєте: Розкрийте сутність мальтузіанської теорії заробітної плати