РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Економічне районування

Економічний район – це економічно цілісна частина території країни, якій властиві спеціалізація і комплексність господарства, це науково обгрунтований поділ країни на економічні райони, що склалися історично або у процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці. Воно сприяє раціональній територіальній організації господарства. Разом з тим, спеціалізація

економічних районів, як і виробництва взагалі (предметна, детальна, технологічна), сприяє економії суспільної праці. Україна розділена на 8 районів:

– Донецький економічний район,

– Карпатський економічний район,

– Південний економічний район,

– Подільський економічний район,

– Поліський економічний район,

– Придніпровський економічний район,

– Східний економічний район,

– Центральний економічний район.

Галузі спеціалізації визначають місце району в територіальному поділі праці, беруть участь у міжрайонному обміні продукцією або послугами.

Районування

відображає територіальну диференціацію господарства на основі системи територіального поділу праці, тобто воно є важливим методом аналізу розміщення і територіальної організації продуктивних сил.

Економічний район будь-яких розмірів розглядається як цілісна складна територіальна система продуктивних сил, що є нерозривною ланкою, складовою господарського комплексу країни і виконує певну функцію в межах національного ринку.

Система економічного районування відображає територіальний поділ праці, тому є важливою умовою регіонального управління господарством. Раціональна територіальна організація продуктивних сил в економічних районах сприяє більш повному використанню природних, трудових і матеріальних ресурсів, підвищенню ефективності виробництва в усіх територіальних ланках країни.

Завдання економічного районування полягає у виявленні на території країни науково обгрунтованих господарських комплексів. Мережа економічних районів використовується для прогнозування розвитку й розміщення продуктивних сил, зокрема районних господарських комплексів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Золтан кодай чардаш.
Ви зараз читаєте: РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ