Розміщення цінних паперів

Розміщення цінних паперів – продаж цінних паперів масово або приватно згідно із встановленими правилами і під контролем федеральних та муніципальних органів. Відкрите Р. ц. п. здійснюється, як правило, через інвестиційний банк (чи групу банків), який купує акції у компанії та перепродає їх інвесторам, отримуючи за це дохід, що є різницею в цінах купівлі та перепродажу. Двома основними способами відкритого Р. ц. п. є резервна реєстрація і традиційний андеррайтинг. За андеррайтингу інвестиційний банк або група банків оплачують емітенту всю

вартість випуску і беруть на себе весь ризик за наступний продаж цінних паперів сотням і тисячам інвесторів. Традиційний андеррайтинг здійснюється на базі конкурентного середовища і на договірній основі. Конкурентне Р. ц. п. передбачає, що компанія-емітент визначає поштову дату надходження пропозицій від інвестиційних банків, а синдикати-конкуренти (створені банками) подають цього ж дня свої пропозиції щодо продажу інвесторам певного випуску цінних паперів. Право на розміщення отримує синдикат, який запропонував найкращі умови. За розміщення Р. ц. п. на договірній основі компанія-емітент обирає інвестиційний банк
і обговорює з ним деталі майбутньої угоди (ціну продажу цінних паперів, терміни сплати та ін.). Кожен член синдикату відповідає за свою частку нереалізованих цінних паперів (незалежно від кількості проданих ним цінних паперів), а прибуток розподіляється відповідно до їхньої участі в операції. За традиційного андерайтингу, як правило, минає кілька тижнів (іноді – понад два місяці) для його реєстрації у Комісії з цінних паперів і біржових операцій. З огляду на це для великих корпорацій поширеним є відкрите Р. ц. п. через резервну реєстрацію, яка передбачає, що великі корпорації (акції яких котируються на фінансових біржах) подають короткий звіт за встановленою формою, а для здійснення нового випуску цінних паперів вносять поправку до своєї детальної заяви (в ній дається детальна характеристика емітованого цінного папера). Процедура реєстрації у Комісії з цінних паперів триває кілька днів, що дає їй право використовувати дане джерело зовнішнього фінансування протягом майже двох останніх років. Крім того, частину цінних паперів вона реалізує з аукціону. Витрати відкритого Р. ц. п. за традиційного андеррайтингу становлять бл. 4% загального виторгу, а за резервної реєстрації – 2-3%.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Сухі нерозкривні плоди.
Ви зараз читаєте: Розміщення цінних паперів