РОЗМНОЖЕННЯ СТАТЕВЕ


Екологія – охорона природи

РОЗМНОЖЕННЯ СТАТЕВЕ – властивість живих організмів давати потомство, що утворюється, як правило, за участю двох особин – батьківської і материнської – в результаті злиття особливих статевих клітин – гамет. Чоловічі статеві клітини тварин – сперматозоони – численні, дрібні й рухливі. Жіночі статеві клітини – яйцеклітини – нерухомі, як правило, більші за розміром. Від соматичних клітин вони відрізняються половинним (гаплоїдним) набором хромосом, що досягається в результаті редукційного

поділу – мейозу.

У разі злиття статевих клітин здійснюється запліднення і в утворюваній зиготі відновлюється диплоїдний набір хромосом. У більшості спорових рослин мейоз пов’язаний з чергуванням стадій спорофіту і гаметофіту. Спорофіт диплоїдний і розмножується переважно нестатево. На певному етапі розвитку в клітинах спорофіту відбувається мейоз, в результаті чого утворюються гаплоїдні спори, які започатковують гаплоїдне статеве покоління (гаметофіт). Гаметофіт продукує гамети, після злиття яких виникає зигота (диплоїдний спорофіт).

У квіткових рослин відбувається подвійне запліднення, суть якого полягає в злитті одного з двох гаплоїдних сперматозоонів з яйцеклітиною й утворенні диплоїдної зиготи (зародка), а другого – з диплоїдним центр, ядром і утворенням ендосперму насінини.

Особливості зовнішньої будови хребетних тварин.
Ви зараз читаєте: РОЗМНОЖЕННЯ СТАТЕВЕ