Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини – Приклади розв’язування типових задачХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

1. Основні хімічні поняття. Речовина

Приклади розв’язування типових задач

І. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини

Формули і поняття, які використовуються:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Де n(Х) – кількість речовини X, моль,

M(Х) – маса речовини X, г,

V(X) – об’єм газу X за нормальних умов, л,

N(X) – кількість частинок речовини X (молекул, атомів, іонів),

М(Х) – молярна маса речовини, г/моль,

VM

– молярний об’єм газу (22,4 л/моль),

NA – стала Авогадро (6,02 · 1023 моль-1).

Задача 1. Обчисліть кількість речовини алюміній сульфату, якщо його маса становить 85,5 г.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

1. Обчислимо значення молярної маси солі.

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

2. Розрахуємо значення кількості речовини солі:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: n = 0,25 моль.

Задача 2. Яка маса купрум(ІІ) сульфату відповідає кількості речовини 0,75 моль?

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

class=""/>

1. Обчислимо молярну масу сполуки:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

2. За формулою (І) проводимо розрахунок:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: m(CuSO4) = 120 г.

Задача 3. Маса деякої сполуки, взятою кількості речовини 0,35 моль, становить 29,4 г. Обчисліть молярну масу цієї сполуки.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Підставимо відомі значення у формулу Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач і розрахуємо значення молярної маси:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: М(Х) = 84 г/моль.

Задача 4. Обчисліть об’єм водню кількості речовини 2,5 моль за нормальних умов.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: V(H2) = 56 л.

Задача 5. Обчисліть кількість речовини аміаку NH3, яка міститься у 560 мл цього газу за нормальних умов.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: n(NH3) = 0,025 моль.

Задача 6. Обчисліть молярну масу деякого газу, якщо 25,6 г його займають об’єм 8960 мл (н. у.).

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

1. За формулою (І) обчислимо кількість речовини газу, попередньо перевівши його об’єм у літри V(X) = 8,96 л:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

2. За формулою (II) запишемо вираз для обчислення молярної маси М(Х). Для цього підставимо відомі значення маси і кількості речовини в цю формулу:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: М(Х) = 64 г/моль.

Задача 7. У якій кількості речовини міді міститься 1,505 · 1023 атомів Купруму?

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: n(Cu) = 0,25 моль.

Задача 8. Обчисліть кількість молекул у 0,8 моль хлору.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: N(Сl2) = 4,816 · 1023 молекул.

Задача 9. Обчисліть кількість атомів Оксигену в 0,2 моль кисню.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

1. Хімічна формула кисню – O2. Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену. Отже, можна обчислити кількість речовини Оксигену:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

2. За формулою Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач обчислюємо кількість атомів Оксигену:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: N(O) = 2,408 · 1023.

Задача 10. Знайдіть кількість речовини йонів Хлору в 0,15 моль магній хлориду MgCl2.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

1. У формульній одиниці магній хлориду MgCl2 міститься 2 йони Сl-. Саме тому 1 моль MgCl2 містить 2 моль йонів Сl-. Отже, можна розрахувати кількість речовини хлорид-іонів Сl – в 0,15 моль магній хлориду:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: n(Сl-) = 0,3 моль.

Задача 11. Обчисліть масу 9,03 · 1022 молекул карбон(ІV) оксиду СO2.

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

1. Обчислимо кількість речовини СO2:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

2. Обчислимо масу карбон(ІV) оксиду:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: m(СO2) = 6,6 г.

Задача 12. Знайдіть об’єм 0,68 кг сірководню Н2S (н. у.).

Дано:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Розв’язання

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

1. За формулою (І) розрахуємо кількість речовини сірководню, M(H2S) = 34 г/моль:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

2. За формулою (II) розрахуємо об’єм сірководню, VM = 22,4 л/моль:

Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини  Приклади розвязування типових задач

Відповідь: V(H2S) = 448 л.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Райграс багатоукісний.
Ви зараз читаєте: Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини – Приклади розв’язування типових задач