РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Хімія – універсальний довідник

КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ

РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Розглянемо наступний приклад: обчислимо масу метану, необхідного для виробництва 1000 т сажі.

Розв’язання хімічної задачі має починатися із запису рівняння реакції:

РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Над формулами речовин, кількості яких (або якої) дані в умові задачі, зазначимо ці кількості й позначимо літерою х кількість речовини, що треба знайти1, а під формулами речовин запишемо їх стехіометричні співвідношення, у яких

вони вступають у реакцію:

РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Звідси

РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Зверніть увагу на виконання математичних дій з іменованими числами. Можна використовувати будь-які зручні одиниці виміру, але завжди треба стежити за тим, щоб ті самі величини були виражені в однакових одиницях і що утворюється у підсумку.

_______________________________________________________

1 В даному випадку слова “кількість речовини” використані у загальноприйнятому розумінні, тобто належать до одиниць маси або об’єму (ніхто і ніколи не виразить продуктивність доменної печі в молях заліза). Коли це словосполучення використовується

у хімічному розумінні, мають на увазі – число молів речовини. Наприклад, “кількість речовини сульфатної кислоти”, як не дивно це звучить українською мовою. Ми ж просто будемо домовлятися, що буде мірою кількості речовини у кожному конкретному випадку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Ьо в українській мові.
Ви зараз читаєте: РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ