Розрахунки за хімічними формулами

Тема 1

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 9

Тема. Розрахунки за хімічними формулами

Цілі уроку: систематизувати знання про кількість речовини, молярну масу, молярний об’єм; удосконалювати навички обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми “Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами”.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова, індивідуальна.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,

картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання

1. Два-три учні пропонують складені вдома задачі на обчислення відносної густини газоподібних речовин.

2. На дошці виписуємо формули зв’язку:

– кількості речовини и маси: Розрахунки за хімічними формулами = m/M;

– кількості речовини и числа частинок: Розрахунки за хімічними формулами = N/NA;

– кількості речовини и об’єму газів: Розрахунки за хімічними формулами = V/Vm;

– попарно взяті кількості речовини реагентів і продуктів реакції: Розрахунки за хімічними формулами1/k1 = Розрахунки за хімічними формулами2/k2, де k1 і k2 – коефіцієнти

в рівнянні реакції;

– об’ємів газоподібних речовин – реагентів і продуктів реакції: V1/k1 = V2/k2.

III. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

Групова робота

1. Учні об’єднуються в групи, одержують завдання на аркуші формату А3, виконують відповідні розрахунки, заповнюють вільні клітинки в таблиці. Потім по колу обмінюються аркушами, червоним чорнилом виправляють помилки й вивішують аркуші на дошці.

Після цього по черзі коментують допущені помилки.

Учитель узагальнює відповіді (10-15 хв.).

Варіант І

NaCl

СO2

H2SO4

Т, г

58,5

М, г/моль

Розрахунки за хімічними формулами, моль

2

N, частинок

V, л

11,2

Варіант II

SO2

Аl(ОН)3

СuО

Т, г

16

М, г/моль

Розрахунки за хімічними формулами, моль

12,04 – 1023

N, частинок

V, л

44,8

Варіант III

СаСО3

CO

HCl

Т, г

150

М, г/моль

Розрахунки за хімічними формулами, моль

N, частинок

9,03 – 1023

V, л

56

Варіант IV

АlСl3

N2

H2CO3

Т, г

26,7

М, г/моль

Розрахунки за хімічними формулами, моль

3

N, частинок

V, л

33,6

2. Кожна група одержує завдання (5 хв.)

Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті згоряння природного газу, який містить метан об’ємом:

Група 1 – 5 л;

Група 2 – 3 л;

Група 3 – 7 л;

Група 4 – 10 л.

Який об’єм кисню з повітря при цьому витрачається?

Записуємо на дошці рівняння реакції й під рівнянням виписуємо відповіді всіх груп.

Розрахунки за хімічними формулами

Варіант І

5 л

10 л

5 л

Варіант II

3 л

6 л

3 л

Варіант III

7 л

14 л

7 л

Варіант IV

10 л

20 л

10 л

3. Яка кількість речовини кисню знадобиться для повного згоряння речовини X кількістю речовини 0,5 моль?

X: група 1 – Аl; група 2 – Р; група 3 – Mg; група 4 – Li.

Кожна група наводить рівняння реакції, складає пропорцію й записує відповідь. Потім групи по колу обмінюються розв’язаннями, перевіряють, виправляють, коментують.

Учитель узагальнює відповіді.

Група 1

Розрахунки за хімічними формулами

Група 2

Розрахунки за хімічними формулами

Група 3

Розрахунки за хімічними формулами

Група 4

Розрахунки за хімічними формулами

IV. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Ще раз звертаємо увагу на виписані на дошці формули.

– Де на уроці ми використали ці формули?

– Яка група швидше й правильніше виконувала завдання?

– Які помилки допускалися в процесі виконання завдань?

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання.

Творче завдання. Заповнити таблицю.

2Na

+Сl2

= 2NaCl

M, г

4,6

Розрахунки за хімічними формулами, моль

V, л


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова ендоплазматичної сітки.
Ви зараз читаєте: Розрахунки за хімічними формулами