Розряди кількісних числівників за значенням – Числівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Числівник

Розряди кількісних числівників за значенням

За значенням кількісні числівники поділяються на:

А) власне-кількісні: п’ять, сім, двадцять;

Б) дробові: Три п’ятих, вісім десятих;

В) збірні: Семеро, десятеро;

Г) неозначено-кількісні: Кілька, декілька, небагато.

Власне-кількісні числівники називають точно окреслену кількість поза зв’язком із відповідними предметами (Дванадцять помножити на П’ять буде Шістдесят) або кількість тих чи інших предметів (Десять парт).

Власне-кількісні

числівники в реченні пов’язуються з іменниками, що підлягають лічбі (Одна книжка, вісім років). Числівники цієї групи не мають форм однини і множини. Виняток становить числівник Один (Один альбом, одні ножиці).

Власне-кількісним числівникам не властиві форми роду. Тільки числівник Один Може вживатися з іменниками всіх трьох родів (Один олівець, одна ручка, одне завдання), а числівники два і дві, обидва й обидві, півтора і півтори поєднуються відповідно з іменниками чоловічого (Два столи) і жіночого (Дві, обидві, півтори купи) родів.

Числівники Нуль, тисяча, мільйон, мільярд мають граматичне значення роду, числа і відмінюються, як іменники.

Дробові Числівники означають не цілі, а дробові величини в поєднанні з цілими числами або без них. Оформляються дробові числівники сполученням кількісних та порядкових числівників: Чотири сьомих (4/ 7 ), сім цілих і дев’ять десятих (7,9).

Збірні числівники означають кількість предметів як сукупність: Троє хлопців, дванадцятеро учнів. До збірних числівників належать: Двоє (двійко), троє (трійко), четверо – двадцятеро, тридцятеро. Сюди належать і слова, що означають парність: Обидва, обидві, обоє. Збірні числівники змінюються за відмінками. Уживаються ці числівники переважно в розмовному та художньому стилях і не властиві науковому та офіційно-діловому стилям.

Неозначено-кількісні числівники означають неточно визначену, загальну кількість: Небагато, кілька, кількасот. Кількісне значення цих числівників виявляється в сполученні їх із назвами конкретних предметів (Кількадесят сторінок, кілька зошитів). Ця група числівників змінюється за відмінками.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 votes, average: 3,67 out of 5)


Таблиця множення на 9.
Ви зараз читаєте: Розряди кількісних числівників за значенням – Числівник