Розселення

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Розділ 5. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

5.1.2. Розселення

Шляхом характеру розміщення особин популяція вирішує можливість розширення за рахунок розселення своїх особин на території, а також заселення нових територій, які до того не були зайняті, тобто шляхом інвазії. В основі Розселення лежить Здатність рослин і тварин приживатись і давати потомство в нових для них природних біоценозах. Такий процес називають натуралізацією. Розселення у природі здійснюється шляхом Активного або пасивного віддалення одних особин

від інших.

Вселення нових особин у популяцію та виселення своїх членів у інші популяції є закономірним процесом, який сприяє розширенню ареалу виду. Процес поповнення сусідніх популяцій або заселення нових, ще не зайнятих територій, називають дисперсією популяції.

Кожен вид характеризується своїм темпом дисперсії. Так, у зайців-біляків місця народження регулярно залишає близько 1% молодняку, а в популяціях великої синиці лише третина молодих лишається на території гніздування.

У птахів і ссавців розселення здійснюється за рахунок молодняку. Сидячі тварини розселюються за допомогою плаваючих личинок.

Рослини

поширюються рознесенням насіння і спор вітром, тваринами, людиною.

Розселювальна дисперсія забезпечує зв’язок між популяціями. Вона є інтенсивнішою, коли чисельність і щільність високі. У період спаду чисельності популяції посилюється процес вселення нових поселенців.

Розселювальні міграції, як зазначає М. П. Наумов, підвищують стійкість виду і його адаптивну здатність. Проникнення особин популяції на нові, незайняті видом території, заселення і утворення нових популяцій називають Інвазією.

Швидкість оволодіння новим середовищем має важливе значення для подальшого успішного розвитку популяції.

Вивчення способів розселення організмів різних видів заслуговує на особливу увагу, оскільки воно, у випадку розселення шкідників або паразитів, може завдавати великої шкоди або викликати епізоотії та епідемії інфекційних захворювань.

Людина теж здійснює активне і пасивне занесення рослин чи тварин із різних кліматичних зон у нові регіони з іншими умовами середовища. Таке необгрунтоване переселення може бути причиною витіснення аборигенних видів і руйнування природних екосистем.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.