РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ


Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння розв’язувати лінійні рівняння; формувати вміння розв’язувати рівняння зі змінною під знаком модуля та рівняння з параметрами, які зводяться до лінійних;

– розвивальна: формувати вміння орієнтуватися в нестандартній ситуації; розвивати творчі здібності, кмітливість учнів;

– виховна: виховувати наполегливість у досягненні мети, віру у власні сили, працьовитість;

Тип уроку : удосконалення знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді

Варіант 1

1) Розв’яжіть рівняння 7x + 1 – (2x + 3) = 5.

А) 1,4; Б) 0,8; В) -1,2; Г) 2,2.

2) Знайдіть корінь рівняння РОЗВЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

А) 16; Б) 4; В) -16; Г) -4.

3) При якому значенні t значення виразу 3t – 5 більше за значення виразу 7 – 4t на

2?

А) 1; Б) 2; В) -3; Г) 4.

Варіант 2

1) Розв’яжіть рівняння 5 – 2x – (4x – 2) = 16.

А) 3,2; Б) 0,9; В) 1,8; Г) -1,5.

2) Знайдіть корінь рівняння РОЗВЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

А) -7; Б) 9; В) -9; Г) 7.

3) При якому значенні t значення виразу 4 – 3t менше від значення виразу 5t – 2 на 2?

А) 3; Б) -2; В) 1; Г) 4.

Відповіді

Варіант 1

1 – А, 2 – В, 3 – Б

Варіант 2

1 – Г, 2 – А, 3 – В

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальне опитування

1) Сформулюйте означення модуля.

2) У чому полягає геометричний зміст модуля?

3) Сформулюйте властивості модуля.

2. Виконання усних вправ

1) Знайдіть значення виразу: а) |-3| +17 -10 ; б) -4 – |-4 ; в) |3,2 – 4| – |-10.

2) При яких значеннях х правильна рівність: а) |х| = 5; б) |х| = 0; в) |х| = -7?

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Приклади розв’язання лінійних рівнянь зі змінною під знаком модуля:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Приклади розв’язання лінійних рівнянь з параметром:

______________________________________________________

______________________________________________________

V. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

Розв’яжіть рівняння:

РОЗВЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Розв’яжіть рівняння:

РОЗВЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

РОЗВЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

2) Знайдіть розв’язки рівняння:

А) 5|х -10| = 0; б) |х + 4| = 6

А) 3|х| – 12 = 0; б) |х – 3| = 9

3) При якому значенні параметра а рівняння

Ах – 3 = 9 має корінь, що дорівнює -2?

5 = 3х + а має корінь, що дорівнює -1?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Розв’яжіть рівняння

РОЗВЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

Відповідь. 4.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Міні проект значення рослин для людини.
Ви зараз читаєте: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ