Розв’язування систем рівнянь з двома змінними

УРОК № 33

Тема. Розв’язування систем рівнянь з двома змінними

Мета уроку: закріпити знання учнів про різні способи розв’язування систем рівнянь з двома змінними та випадки їх застосування. Закріпити вміння: за видом системи визначати оптимальний спосіб її розв’язування, описувати дії відповідно до обраного способу розв’язування системи рівнянь з двома змінними, а також виконувати дії відповідно до різних способів розв’язування систем рівнянь з двома змінними різних видів.

Тип уроку: відпрацювання вмінь та навичок.

Наочність

та обладнання: опорний конспект № 20.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

II. Перевірка домашнього завдання

Для усвідомленої роботи учнів на цьому етапі уроку перевірку виконання вправ домашнього завдання можна провести за зразком.

III. Формулювання мети і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів

Оскільки на попередньому уроці учням було надано досить великий обсяг навчального матеріалу, то основна мета цього уроку полягає в закріпленні вивченого матеріалу та подальшому формуванні в учнів сталих

умінь та навичок використання цього матеріалу для розв’язування систем рівнянь з двома змінними, а також для розв’язування вправ, що передбачають складання та розв’язування систем рівнянь з двома змінними.

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Усні вправи

1. Розв’яжіть відповідним способом систему рівнянь:

1) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 2) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 3) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 4) Розвязування систем рівнянь з двома змінними

2. Чи має розв’язки система рівнянь:
1) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 2) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 3) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 4) Розвязування систем рівнянь з двома змінними

V. Відпрацювання вмінь

Письмові вправи

Зміст письмових вправ уроку може бути таким:

1) розв’язати системи нелінійних рівнянь з двома змінними способом алгебраїчного додавання;

2) розв’язати системи нелінійних рівнянь з двома змінними заміною змінних;

3) розв’язати системи нелінійних рівнянь з двома змінними способом почленного ділення;

4) розв’язати системи нелінійних рівнянь з двома змінними із застосуванням теореми, оберненої до теореми Вієта;

5) розв’язати системи рівнянь з двома змінними, одне з яких є лінійним, способом підстановки;

6) розв’язати рівняння графічно;

7) розв’язати завдання, яке передбачає складання та розв’язування системи рівнянь з двома змінними (наприклад, скласти рівняння квадратичної функції, у рівнянні якої є невідомі коефіцієнти, якщо графік цієї функції проходить через дві дані точки).

Методичний коментар

Для досягнення мети уроку під час розв’язування письмових та усних вправ учні мають свідомо виконувати дії за такою схемою.

1. Визначити степінь та вид рівнянь системи.

2. Вибрати спосіб розв’язування відповідно до степеня рівнянь системи: якщо одне з рівнянь є лінійним, то розв’язуємо систему способом підстановки, якщо система має вигляд Розвязування систем рівнянь з двома змінними то використовуємо теорему, обернену до теореми Вієта, і т. д.

VI. Підсумки уроку

Учитель проводив опитування учнів за запитаннями, аналогічними за змістом контрольним, запитанням попереднього уроку.

VII. Домашнє завдання

1. Повторити матеріал за опорним конспектом № 20.

2. Виконати самостійну роботу (див. нижче) за варіантом, указаним учителем.

Самостійна робота

Варіант 1

Розв’язати систему рівнянь найраціональнішим способом:

1) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 2) Розвязування систем рівнянь з двома змінними

3) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 4) Розвязування систем рівнянь з двома змінними

Варіант 2

Розв’язати систему рівнянь найраціональнішим способом:

1) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 2) Розвязування систем рівнянь з двома змінними

3) Розвязування систем рівнянь з двома змінними 4) Розвязування систем рівнянь з двома змінними


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Ланцюг живлення.
Ви зараз читаєте: Розв’язування систем рівнянь з двома змінними