Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 6

Урок № 52

Тема. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 6

Мета. Формувати в учнів навички і вміння розв’язувати задачі геометричного змісту, удосконалювати вміння працювати в груп, виховувати почуття відповідальності за доручену справу, розвивати логічне мислення, шляхом розв’язування задач.

Обладнання: підручник стор 152-153.

Тип уроку: урок перевірки знань, навичок і вмінь.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

III. Перевірка знань і умінь учнів

виділяти елементарні зовнішні зв’язки в предметах і явищах.

Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування

1. Які трикутники називаються : прямокутними, гострокутними, тупокутними?

2. Чому дорівнює сума всіх кутів трикутника?

3. чому дорівнює сума всіх кутів чотирикутника?

4. який чотирикутник називається квадратом.

IV. Перевірка знання учнями основних понять і вмінь самостійно пояснювати їх суть.

Розв’язування вправ біля дошки з коментуванням

№ 818

Р = 50 дм? а >b у 5 раз

А – ? b – ?

Нехай х – ширина прямокутника, тоді х + 5 – довжина прямокутника.

(х + (5 +

х)) * 2 = 50

Х + 5 + х = 25

2х + 5 = 25

2х = 25 – 5

2х = 20

Х = 20 : 2

Х = 10(см) – ширина

Х + 5 = 10 + 5 = 15(см) – довжина

Відповідь: 10 см, 15 см.

№ 824

Добуток усіх натуральних чисел від 1 до 47 буде закінчуватися нулем.

V. Застосування знань у нестандартних умовах в процесі виконання творчої роботи

“Покажи мені – і я запам’ятаю.

Дай мені діяти самому – і я навчусь…”

Китайська мудрість

Самостійна робота №7 (стор152 – 153)

Учні виконують роботу по варіантах, поділившись на групи. Старший групи, слідкує за роботою членів групи.

В кінці уроку зошити закрити.

Варіант № 1

1. Накреслити замкнену ламану, що складається з п’яти ланок. Як називається така фігура? Виміряй довжини її сторін і знайди периметр.

2. Чи існує трикутник, сторони якого дорівнюють 2, 2 і 5м?

3. Побудуйте трикутник АВС, у якого АВ = 3см, АС = 4см і ÐА = 76°. Виміряй транспортиром кути В і С та знайди їх різницю.

4. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 86см, а бічна сторона – 27см. Знайти довжину основи трикутника.

5. Один з кутів рівнобедреного трикутника на 120° більший від другого. Знайти міри цих кутів.

Варіант № 2

1. Накреслити замкнену ламану, що складається з шести ланок. Як називається така фігура? Виміряй довжини її сторін і знайди периметр.

2. Чи існує трикутник, сторони якого дорівнюють 2, 3 і 4м?

3. Побудуйте трикутник АВС, у якого АВ = 4см, АС = 3см і ÐА = 58°. Виміряй транспортиром кути А і С та знайди їх різницю.

4. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 97см, а бічна сторона – 35см. Знайти довжину основи трикутника.

5. Один з кутів рівнобедреного трикутника на 90° більший від другого. Знайти міри кутів трикутника.

Варіант № 3

1. Накреслити замкнену ламану, що складається з п’яти ланок. Скільки кутів має така фігура? Визнач міру кожного кута і знайди їх суму.

2. Чи існує трикутник, сторони якого дорівнюють 2, 3 і 5м?

3. Знайди міри гострих кутів прямокутного трикутника, якщо один з них на 20° більший від другого.

4. Знайди довжини сторін рівнобедреного трикутника, якщо одна з них на 15см довша від другої, а периметр трикутника дорівнює 45см.

5. Знайди міри кутів чотирикутника, якщо один з них більший від другого, третього і четвертого відповідно на 10°, 20°, 130°.

Варіант № 4

1. Накреслити замкнену ламану, що складається з шести ланок. Скільки кутів має утворена фігура? Визнач міру кожного кута і визнач їх суму.

2. Чи існує трикутник, сторони якого дорівнюють 3, 3 і 5м?

3. Знайди міри гострих кутів прямокутного трикутника, якщо один з них на12° менший від другого.

4. Знайди довжини сторін рівнобедреного трикутника, якщо одна з них на 25см коротша від другої, а периметр трикутника дорівнює 75см.

5. Знайди міри кутів чотирикутника, якщо один з них менший від другого, третього і четвертого відповідно на 20°, 30° і 40°.

VI. Підсумки уроку. Домашнє завдання

Виконати самостійну роботу іншого варіанта.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Медіана рівностороннього трикутника.
Ви зараз читаєте: Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 6