Рушійні сили підприємництва

Рушійні сили підприємництва – мотиви, які спонукають певну частину населення країни здійснювати підприємницьку діяльність для досягнення певної мети. Важливими Р. с. п. є: 1. Потреби та інтереси підприємців. Ці потреби є різноманітними. Підприємці здійснюють підприємницьку діяльність, щоб реалізувати власну мету, отримати задоволення від своєї роботи, від докладання своїх знань і здібностей та ін. 2. Закон зростання потреб. Дія цього закону щодо підприємців виявляється в тому, що привласнення ними більшого прибутку у поточному році дає змогу

водночас збільшити обсяги виробництва та особистого споживання, майна, що, своєю чергою, зумовлює прагнення отримати ще більші прибутки наступного року. Задоволення одних потреб розширює коло нових бажань і потреб, прагнення до економічної та політичної влади. 3. Конкурентна боротьба між товаровиробниками. 4. Тип економічної системи. Зокрема, такі її ознаки, як економічна демократія та економічна свобода, що зумовлюють дух підприємництва. Західні науковці, характеризуючи економічну систему, нерідко акцентують на цій ознаці – основній спонукальній силі економічної діяльності. Так, “духом” економічної
активності за капіталізму називають прагнення до найвищого прибутку. 5. Прагнення підприємців задовольнити суспільні потреби, зокрема потреби споживачів. Ця мета, хоч і є похідною щодо максимального привласнення прибутків, відіграє відносно самостійну роль серед стимулів підприємницької діяльності, а отже, Р. с. п. 6. Стабільна та ефективна політика держави, спрямована на підтримку підприємництва. Здійснюється наданням податкових пільг, кредитів, субсидій, звільненням новостворених підприємств у перші роки діяльності від податків та ін. істотну роль у формуванні Р. с. п. відіграють її умови та принципи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Запозичені слова і власне українське.
Ви зараз читаєте: Рушійні сили підприємництва