Саєнтологічні (наукологічні) рухи

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ

7.6. Саєнтологічні (наукологічні) рухи

Це одна з форм нетрадиційної релігійності. Сайєнтологічні вчення прагнуть поєднати в собі науку і релігію, адекватно віддзеркалити проблеми сучасного індустріального суспільства. Більшість із тих сайєнтологічних рухів, які існують в Україні (Діанетика – Фонд Хаббарда, Наука розуму, Християнська наука), мають іноземне походження.

Церква сайєнтології (в перекладі – “науковчення”) заснована Л. Р. Хаббардом у 1954 р. Теорія

Хаббарда, викладена в його книзі “Діанетика: сучасна наука розумового здоров’я” (1950), являє собою суміш уривчастих відомостей про комп’ютерну технологію з поверховим уявленням про буддизм та індуїзм і з практикою психоаналізу. Згідно з теорією Церкви саєнтології, можна відкрити єдину причину психозів, неврозів, насильств, соціального розладу. Вона начебто полягає у невмінні управляти роботою власного мозку, нерозумінні його “божественної сутності”. Різні неприємності індивіда обумовлюються його ірраціональною поведінкою. Лікування передбачає виявлення таких подій (вульгарний психоаналіз)
з допомогою “Е-вимірювача” Хаббарда їх відбитків (“енграм”) і нормалізацію розумової діяльності, емоцій, волі. Хаббард твердить, що виходить із наукових методів. Однак жодного разу не зміг подати достовірних доказів із цього приводу. Маніпуляції Хаббарда відтворюють розроблену З. Фрейдом теорію психоаналізу, але в спрощеній і вульгаризованій формі.

В 1955 р. Р. Хаббард проголосив себе пророком вчення про “тетана”, особливого духа, який після смерті людини переселяється до іншого тіла, і про “тета” – духовну першооснову руху і розвитку неживої матерії. Це відкрите опошлення буддизму, його вчення про вічне переселення душ. Єнграми почали вважатись не просто психічними травмами, набутими в земному існуванні, а душевними рубцями, надбаними за всі минулі втілення “тетана”. Тим самим “Е-вимірювач” набуває принципово нового значення – не як скромний інструмент рятування “одноразового” людського існування, а як єдиний спосіб ліквідації в усьому Всесвіті болючих наслідків коловороту “тетанів”.

Церква саєнтології віротерпима до інших релігій, а від віруючих, що прилучаються до її “лікувальних програм”, не вимагається розриву із своєю колишньою вірою. Віровчення, догматика не відіграють у саєнтологічній церкві вирішальної ролі, це лише вихідний пункт для атаки на людську свідомість, для якої застосовується витончена психотехніка. Церква саєнтології – воєнізована організація з жорсткою ієрархічною структурою, деспотичними порядками, казарменою дисципліною. Вона вважається достатньо багатим формуванням. Прибутки отримує за різноманітні програми, продаж “Е-вимірювачів”, творів Хаббарда. Мова може йти про десятки мільйонів доларів.

Хаббард у 1986 р. помер, але його послідовники продовжують експлуатувати створену ним організацію. Церква сьогодні має понад 6 млн. послідовників в 33 країнах; в Україні вона організаційно не оформлена.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Забезпеченість україни водними ресурсами.
Ви зараз читаєте: Саєнтологічні (наукологічні) рухи