СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ


Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ

Завдання та методи селекції. Селекція – наука про створення нових сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів, що відповідають потребам людини.

Сорт, порода, штам – штучно створені людиною популяції організмів із визначеними спадковими ознаками: морфологічними, фізіологічними і високою продуктивністю. Прояв фенотипу залежить від умов середовища, тому в селекційній роботі важливий не лише генотип організму, але

й умови його утримування (кліматичні чинники, догляд).

М. І. Вавилов довів, що для успішної селекційної роботи необхідно враховувати:

А) вихідну різноманітність ознак організмів – генетичну гетерогенність виду;

Б) закони спадковості і спадкової мінливості;

В) вплив середовища на розвиток ознаки;

Г) форми штучного добору для виявлення і закріплення ознак.

Основною селекційної роботи є штучний добір.

Штучний добір – вибір людиною особин із потрібними господарськими ознаками для наступного їх розведення. Враховуючи індивідуальні ознаки організму, людина відбирає особин з корисними

ознаками і відкидає інші.

Види добору. Першим етапом селекції було одомашнювання – процес перетворення диких тварин і рослин у культурні форми.

На початкових етапах одомашнювання людина здійснювала несвідомий добір – добір без чітко поставленої мети. Свідомий добір – це методичний добір, спрямований на зміну певних ознак з метою одержання особин із необхідними якостями.

Етани селекції.

1. Добір батьківських особин за господарсько-цінними ознаками, місцем їх походження.

2. Гібридизація – отримання гібридів шляхом близькоспорідненого схрещування (інбридинг) або віддаленої гібридизації (аутбридинг). У результаті гібридизації може спостерігатися ефект гетерозису, коли гібридне покоління має високу плодючість та життєздатність. Ефект гетерозису спостерігається тільки в гібридів 1-го покоління, отриманого внаслідок схрещування двох високопродуктивних чистих ліній. У наступних поколіннях ефект згасає, тому що розщеплення ознак надалі здійснюється за законами Менделя.

3. Добір масовий або індивідуальний за господарськими ознаками.

4. Метод випробування плідників за потомством.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Виробнича функція кобба-дугласа.
Ви зараз читаєте: СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ