Середнє арифметичне, середнє значення величин


Урок 113

Тема. Середнє арифметичне, середнє значення величин

Мета: систематизувати знання учнів щодо понять “середнє арифметичне”, сформувати вміння учнів розв’язувати задачі високого рівня складності на застосування цих понять.

Тип уроку: узагальнення і систематизація навичок, знань і вмінь.

Хід уроку

I. Розминка

Усні вправи

1. Обчисліть:

1) 0,5 – 2,5 – 4 – 2;

2) 2 – 1,69 – 500;

3) 8,6 – 0,34 + 1,4 – 0,34;

4) 10,8 – 11,3 – 10,8 – 10,9.

2. Знайдіть значення виразу 6,5а + 0,035b, якщо:

1) а = 10; b = 1000;

2) a

= 1; b = 1;

3) a = 0,1; b = 0;

4) a = 0; b = 0,2.

II. Перевірка домашнього завдання

Чи правильно записано вирази до розв’язання домашніх вправ № 1002 і 1008?

№ 1002. Середнє арифметичне, середнє значення величин.

№ 1008. Якщо х грн. – ціна цукерок третього виду, то Середнє арифметичне, середнє значення величин?

@ Незважаючи на те, що вдома учні розв’язують ці задачі за діями, але якщо в них є розуміння суті розв’язування задач на знаходження середніх величин, то легко знаходять помилки у відповідних записах. (№ 1002 – знаменник дорівнює 7; № 1008 – у чисельнику не вистачає множників біля кожного з додатків – кількості кілограмів цукерок кожного виду:

1,6

– 2 + 2,05 – 3 + х – 4).

ІІІ. Узагальнення знань

Запитання до класу

1. Сума 6 чисел дорівнює 45. Чому дорівнює їх середнє арифметичне?

2. Змішали 4,сорти цукерок за ціною 7,5 грн.; 8,4 грн., 9,5 грн., 10,6 грн. Скільки коштує 1 кг суміші, якщо взяли:

1) кожного сорту цукерок по 1 кг;

2) цукерок 1 і 3 сорту – по 2 кг; цукерок 2 і 4 сорту – по 1 кг?

3. Чи може середнє арифметичне двох десяткових дробів бути натуральним числом? Якщо так – навести приклад.

IV. Розв’язування задач

@ Коментар. Оскільки поняття середнього арифметичного чисел і середньої величини (опрацьовані) осмислені учнями, на уроці розглядаються задачі високого рівня складності, розв’язання яких вимагає застосування понять про середнє арифметичне і середньою величину.

№№ 1005; 1010; 1012.

Розв’язання

№ 1005. Нехай х – менше число, тоді 4х – більше число, їх середнє арифметичне Середнє арифметичне, середнє значення величин дорівнює 10.

Складемо рівняння Середнє арифметичне, середнє значення величин, Середнє арифметичне, середнє значення величин, 5х = 20, х = 4.

Менше число 4, а більше 4 – 4 = 16.

Відповідь. 4 і 16.

№ 1010. Якщо середнє арифметичне перших чотирьох чисел дорівнює 2,1, то сума всіх чотирьох чисел 2,1 – 4 = 8,4.

Якщо середнє арифметичне другої трійки чисел 2,8, то їх сума 2,8 – 3 = 8,4.

Середнє арифметичне всіх семи чисел дорівнює їх сумі, поділеній на 7.

(8,4 + 8,4) : 7 = 16,8 : 7 = 2,4.

Відповідь. 2,4.

@ Перед розв’язуванням задачі вчитель може поставити запитання.

1. Що називається середнім арифметичним кількох чисел? Отже, що треба знати, щоб знайти середнє арифметичне чисел, зазначених у задачі?

2. Чи є значення виразу Середнє арифметичне, середнє значення величин значенням шуканої в задачі величини?

№ 1012. 1) Якщо середній вік одинадцяти гравців становить 22 роки, то сума всіх років 22 – 11 = 232 роки.

2) Якщо середній вік десяти гравців становить 21 рік, то сума всіх років 21 – 10 = 210 років.

3) Отже, вік футболіста, що залишив поле, 232 – 210 = 22 роки.

V. Підсумок уроку
Самостійна робота

Варіант 1 [2]

1. Знайдіть середнє арифметичне чисел: 32,6; 38,5; 34; 35;3 [26,3; 20,2; 24,7; 18]

2. Розв’яжіть задачу: Човен плив 2 год. зі швидкістю 12,3 км/год. і 4 год. зі швидкістю 13,2 км/год. Знайдіть середню швидкість човна упродовж усього шляху.

[Автомобіль їхав 3 год. зі швидкістю 62,6 км/год. і 2 год. зі швидкістю 65 км/год. Знайдіть середню швидкість автомобіля упродовж всього шляху.]

VI. Домашнє завдання

П. 33, №№ 1006; 1011; 1017.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Квантові генератори та їх застосування.
Ви зараз читаєте: Середнє арифметичне, середнє значення величин