Середовище географічнеСередовище географічне – природні умови, сукупність предметів та явищ природи, що залучені до суспільного виробництва, є його умовою та важливим фактором. До цієї сукупності відносять земну кору, воду, грунтовий покрив, рослинний і тваринний світ, нижню частину атмосфери, а отже, клімат, рельєф, корисні копалини та ін. У взаємодії людини з природою активною домінантною силою виступає цивілізована діяльність людини, а С. г. відіграє здебільшого статичну роль. С. г. у процесі тривалої раціональної діяльності людини, гуманного ставлення до природи

є значною мірою результатом такої діяльності, активно впливає на суспільне виробництво. С. г. неоднаковою мірою впливало на певні галузі, в різні епохи. Значення С. г. змінюється і в процесі зміни суспільно-економічних формацій, залежно від рівня економічного потенціалу країни. Так, з 1970 по 1995 використано понад третину всіх ресурсів планети, а з 1990 швидкість виснаження основних природних ресурсів – бл. 3% на рік. Найбільший тиск на природу чинять США (майже втричі потужніший, ніж у середньому на планеті), але відмовляються підписати Кеотський протокол. В період НТР посилюється біохімічний та інші впливи людини на природу, а з часу освоєння космічного простору – на ноосферу. Для запобігання цьому необхідно вжити дієвих заходів на рівні кожної окремої країни і всього людства (див. Кризо екологічна).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Приклади речення зі вставними словами приклади.
Ви зараз читаєте: Середовище географічне