ШКАЛА РОЗПОДІЛУ ДЕРЕВ (КРАФТА)


Екологія – охорона природи

ШКАЛА РОЗПОДІЛУ ДЕРЕВ (КРАФТА) – розподіл дерев однієї популяції за ступенем їх життєвості та панування. Використовується під час проведення ліс. таксації та визначення дерев для вирубування при догляді лісу.

Слова з префіксами при.
Ви зараз читаєте: ШКАЛА РОЗПОДІЛУ ДЕРЕВ (КРАФТА)